16.03.2017
Jan Král

Společných témat, ze kterých lze sdílet zkušenosti, má Liberec i Žitava dostatek

Města Liberec a Žitava, společně s Euroregionem Nisa, dostala dotaci 211 tisíc euro (5,68 milionu korun) na projekt s názvem "Liberec - Zittau: podpora vzájemné spolupráce, rozvoje a prosperity" (ALiZi) z Programu přeshraniční spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika 2014 – 2020.

Jsou věci, ve kterých mohou velice dobře spolupracovat. Ať je to třeba doprava, ať je to turismus, cestovní ruch a tak dále,“ míní primátor města Tibor Batthyány.

Stotisícový Liberec a čtyřikrát menší saskou Žitavu dělí 30 kilometrů. Do Německa jezdí řada Čechů za prací a do žitavských obchodních center nakupovat. Jednou z novinek spolupráce mezi oběma městy je výměna odborných úředníků obou stran. Města budou posílat své úředníky na výměnné pracovní stáže a různé workshopy. Vypracují také statistiky, které pak pomohou rozvoji celého příhraničního regionu. Výsledkem může být možnost posílat české děti do žitavských škol anebo na místní univerzitu. Na české straně hranice by se pak naopak mohla vyučovat němčina.

„Z každého města se stáží zúčastní až pět zaměstnanců radnice. Například pracovník, který má u nás na starosti cestovní ruch, bude vyslán do Žitavy, aby zde po určitou dobu pracoval v příslušném oddělení na obdobné pozici. Stejně tak Žitava vyšle svého vyslance, aby pracoval  na příslušném odboru u nás. Právě dlouhodobý a každodenní kontakt je klíčovým předpokladem pro rozvoj naší spolupráce. Doba výměnných stáží bude upřesněna aktuálně v závislosti na konkrétní pracovní činnosti,“ vysvětluje náměstek pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace Jan Korytář.

Žitava měla před 25 lety téměř 50 tisíc obyvatel. Teď je jich asi jen polovina. Jezdí tam mnoho Čechů za prací, velký počet Čechů tam kupuje nemovitosti a jsou velmi aktivní. „Máme několik pozitivních příkladů, kdy Češi koupili nějaký zanedbaný dům a celý ho zrekonstruovali. Stále tady ale žije nízký počet Čechů, je jich asi jen 150. Rozhodně nechci projekt prezentovat tak, že by Žitava chtěla Liberci odsát obyvatele. Spíše by ji měli oživit. Chceme si vyměnit zkušenosti, nápady. Usilujeme o spolupráci v co nejvíce oblastech,“ říká primátor Žitavy Thomas Zenker.

Je dobré, že se projekt zaměří na oblasti, ve kterých se dosud spolupráce tolik nedaří. Platí to třeba u vícejazyčného vzdělávání, protože to je zrovna oblast, kde si můžeme vzít příklad z jiných pohraničních regionů v Evropě,“ uvádí hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

My bychom rádi zkoumali i pohnutky pro bydlení Čechů v Žitavě nebo naopak pro bydlení Němců v Liberci a také chceme zjistit, jaké služby by lidé ocenili. Od pomoci úřadů až po nabídku škol a školek v cizím jazyce. Měl by to být zdroj nápadů a inspirací. Například už jsme dnes začali srovnáváním průměrných mezd. U nás je to tisíc eur, kdežto v Německu 2700 eur. Nezaměstnanost na německé straně se pohybuje mezi 15 a 17 procenty, na české je to okolo osmi procent. To jsou data, která mohou přinést spoustu nápadů,“ upřesňuje jednatel Euroregionu Nisa Jaroslav Zámečník.

Celková výše projektu je 6 555 573 Kč za všechny projektové kooperační partnery. Z toho 1 525 230 Kč připadne na projektové aktivity statutárního města Liberec. První workshopy a stáže mezi Žitavou, Libercem, Hrádkem a Chrastavou se uskuteční v červnu a říjnu letošního roku. První výstupy z projektu mají přijít v roce 2018.

 

                      

 

 

 

Nastavení cookies