13.04.2018
Karel Horník

Liberec jedná se Žitavou o dopravě

Workshop DOPRAVA se uskutečnil 10. dubna 2018 v unikátních prostorách liberecké kavárny Pošta. Účastnila se ho převážně odborná veřejnost.

                              

Zástupci české a německé strany jednali o budoucnosti dopravy v obou regionech. Radní města Žitavy Dipl.-Ing. Matthias Böhm upozornil na záměr zpřístupnit cykloturistům historické centrum Žitavy. Zásadní přínos vidí v obnovení přeshraničních železničních spojů. V plánu je také vytvoření uzlového nádraží v Seifhennersdorfu. Paní Tereza Dressler z Trilexu představila různé druhy jízdenek pro železniční přepravu, možnosti a konkrétní trasy, které společnost provozuje. Ujistila, že český občan nemusí mít obavy, že se ve vlaku při koupi jízdenky nedomluví. Průvodčí hovoří i česky.

O tom, že v silniční dopravě žitavského regionu má zásadní význam komunikace B 178 n jako spojovací prvek pro napojení na dálnice, promluvil za německou stranu Dipl.-Ing. Michael Hiltscher.

Inspirující byla také přednáška o zdravotních účincích aktivního pohybu jako čisté varianty přepravy, kterou uvedl MUDr. Martin Matoulek, Ph.D., předseda České společnosti tělovýchovného lékařství 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN Praha. Zdůraznil, že samotné budování nestačí, je důležité, aby lidé chodili ve vlastním zájmu v co největší míře pěšky. O tom, že půl hodina denně je nutností a pohyb je opravdu lékem, promluvil k přítomným s velkým důrazem. Dodal, že aktivní transport je jednou z možností, jak si splnit nutnou denní dávku pohybové aktivity a vyhnout se tak řadě zdravotních potíží.

Směr, kterým by se z pohledu dopravy mohl ubírat Liberec, nastínila Mgr. Lenka Svobodová, vedoucí oddělení rozvojové koncepce statutárního města Liberec. Seznámila přítomné se záměry na zlepšení a podporu čisté mobility. Zmínila, kromě jiného, že Dopravní podnik plánuje v roce 2018 nákup 5. elektrobusů. Bikesharing, který je v Liberci novinkou, vzbudil podle Lenky Svobodové velký zájem občanů. Probíhá ve zkušebním provozu a měl by ukázat, zda má smysl provozovat službu i v budoucnu.

Se studií nového libereckého autobusového terminálu a jeho okolí seznámila přítomné Ing. Lucie Noswitz, vedoucí oddělení získávání dotací statutárního města Liberec.

„Pro budoucnost regionu je velmi důležité, aby tato setkání pokračovala i po skončení projektu,“ zdůraznil náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace statutárního města Liberec Jan Korytář.

V závěru setkání poděkovala zástupkyně města Žitavy paní Birgit Kaiser české straně za organizaci workshopu a pozvala účastníky na další, který se uskuteční v Žitavě v květnu tohoto roku. Bude zaměřený tentokrát na životní prostředí.

Ze setkání vyplynulo, že česká i německá strana se aktivně snaží občanům příhraničních obcí a měst umožnit přepravu, která usnadní cestu za prací, zábavou, ale zároveň také sblíží občany obou zemí.

„V rámci projektu AliZi probíhají výměnné stáže úředníků z obou partnerských měst, aby mohla být spolupráce účinnější,“ dodává manažerka projektu Stanislava Mimrová.

Workshop DOPRAVA byl další ze série aktivit projektu „ALiZi – oblast spolupráce Liberec – Zittau: podpora vzájemné spolupráce, rozvoje a prosperity“. Celý projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

Nastavení cookies