12.10.2021

Větru, dešti ani vyšším silám neporučíme

Problémy s počasím a porucha letedla způsobily prodloužení projektu. Důležitý průzkum závislý na vhodných atmosferických podmínkách se posouvá na příští léto.

Nutnost prodloužení projektu vyplynula ze skutečností, které nastaly nečekaně a výrazně tak zkomplikovaly plnění předmětu díla hned na jeho počátku.

Stěžejními daty pro analytickou část projektu mají být data získaná z leteckého snímkování. To bylo z důvodu špatné meteorologické prognózy opakovaně odloženo. Před náhradním termínem vzletu speciálně upraveného letadla byla zjištěna neodstranitelná závada na startéru generátoru. Stroj musel být převezen na opravu, která trvala několik týdnů. Náhradní termín pro snímkování by byl možný až v 2. polovině září 2021. Posun bohužel způsobil, že data by neměla dostatečnou vypovídající hodnotu o teplotních ostrovech a stavu městské zeleně. Je nutné získat tato data měřením v teplých letních měsících a celou zakázku o rok prodloužit.

Prodloužení celého projektu do 31. 12. 2023 bylo schváleno řídícím orgánem SFŽP. Nyní je k podpisu připraven dodatek smlouvy o dílo s dodavatelem Adaptační strategie – společností ASITIS. Tento dokument bude signován na další pracovní schůzce k Adaptační strategii pro Liberec dne 18. 10. 2021.

Nastavení cookies