29.09.2016
PhDr. Mgr. Ivan Langr

Proslov k udělení Medaile města Liberec J. Janečkovi

Proslov náměstka primátora Ivana Langra k udělení Medaile města Liberec Josefu Janečkovi, emeritnímu řediteli ZOO Liberec.

 

Pane primátore, vážené dámy, vážení pánové,

odhlédneme-li od čestného občanství, je Medaile města Liberec nejvyšším oceněním, které zastupitelstvo města může udělit za zásluhy v některém z oborů lidské činnosti. V naší historii najdeme zatím jen sedm držitelů tohoto vyznamenání; jde přitom o galerii vynikajících osobností, které svou prací dosáhly skvělých výsledků a posunuly vnímání významnosti Liberce daleko za hranice města, ba i vlasti. Dnes stojíme před udělením medaile osmé.

Každý z nás, zastupitelek a zastupitelů, má jistě svou vlastní představu, jakých osobnostních, profesních a morálních kvalit by měl kandidát tohoto vysokého ocenění dosahovat, a každý z nás, zastupitelek a zastupitelů, také musí v danou chvíli zodpovědně vyhodnotit, zda vyznamenání přejde do opravdu nejlepších rukou.

Sám za sebe jsem přesvědčen, že dnešní laureát, RNDr. Josef Janeček, emeritní ředitel Zoologické zahrady Liberec, snese jen ta nejpřísnější měřítka. Tento přírodovědec duší i tělem nastoupil do nejstarší zoo na území bývalého Československa ve svých 44 letech v roce 1981, aby pak o rok později po smrti svého předchůdce stanul v jejím čele jako teprve 11. ředitel v pořadí a vedl ji nepřetržitě 22 let.

Za dvě dekády se jako ředitel musel vyrovnat s celou řadou nejednoduchých výzev – s transformací zoologické zahrady v příspěvkovou organizaci města po roce 1989, s velkou modernizací chovatelského zázemí, která průběžně trvala více než 15 let a musela někdy méně, jindy více narušit hladký chod zařízení, i s nepopulárním kolísáním návštěvnosti, které na pár let postihlo většinu kulturních stánků v zemi, když se konečně otevřely hranice na západ. Všechny tyto výzvy ale nakonec zvládnul úspěšně a zanechal po sobě odkaz ředitele jedné z nejváženějších zoologických zahrad v České republice.

Pokud bychom měli vyzdvihnout největší úspěchy Josefa Janečka, musíme bezpochyby sáhnout do oblasti chovatelské a profesní. V 80. a 90. letech minulého století výrazně proměnil druhovou skladbu zvířat a obohatil chovatelské sbírky o transporty nosorožců, žiraf, orangutanů, gepardů, takinů či orlosupů. Nelze pominout ani bílé tygry, šelmy ne sice vzácné po stránce zoologické, o to však prospěšnější jako ekonomický a marketingový trumf ZOO Liberec až do dnešní doby. Přestože je samozřejmé, že každý úspěšný transport zvířat je kolektivní zásluhou celého týmu pracovníků, protože je nezbytně závislý na řadě i drobných, ale nepominutelných krůčků, Josef Janeček vždy vkládal do každého z nich celou váhu své osobnosti, odborné zkušenosti přírodovědce i cenné a dlouhodobě kultivované diplomatické kontakty. Posílení rozmanitosti chovaných druhů pak v krátké době vedlo k řadě tzv. prvoodchovů zvířat, tedy vůbec prvních mláďat svého druhu v Česku, narozených právě v ZOO Liberec, mezi nimiž můžeme jmenovat třeba sněžné levharty, osly somálské či celou řadu velkých dravců. Ale také už jednou zmiňované a veřejností leckdy nedoceněné takiny, ve své době vůbec jediné exempláře mimo asijský kontinent, jejichž transport se zástupci čínské vlády Janeček dlouhé měsíce sám dojednával.

To všechno by ale mělo jen malého smyslu, pokud by ZOO Liberec zůstala vně společenství významných evropských a světových zoologických zahrad. Jen tehdy je zoologická zahrada skutečnou chovatelskou špičkou, pokud může participovat na záchovných a výměnných programech a podílet se aktivně na budování velkého genetického dědictví zvířat, jimž ve volné přírodě hrozí kvůli lidské činnosti vyhynutí. Josef Janeček tak dodal ZOO Liberec nepochybné mezinárodní renomé, když ji v roce 1994 přivedl do Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií a o pět let později i do příbuzné organizace světové. Skvělé pověsti liberecké zoologické zahrady se právě tehdy otevřela úplně nová dimenze.

 

Vážené dámy, vážení pánové,

náš dnešní laureát oslavil před deseti dny své 80. narozeniny a při té příležitosti převezme z rukou primátora vysoké ocenění jako výraz díků statutárního města Liberec a jeho obyvatel za svůj mimořádný příspěvek při správě a rozvoji Zoologické zahrady Liberec. Přejme mu společně pevné zdraví a neutuchající činorodost nejen v oblasti přírodovědy.

 

Vážený pane doktore Janečku,

přijměte prosím ode mě srdečné blahopřání k Vašemu významnému jubileu i k dnešnímu udělení Medaile města Liberec.

 

29/9/2016

 

Nastavení cookies