09.02.2017
PhDr. Mgr. Ivan Langr

Pravdy a mýty kolem DC Sluníčko a DDM Větrník

Komentář náměstka primátora Ivana Langra ke spekulacím ohledně výměny DC Sluníčko a DDM Větrník.

 

O převzetí Dětského centra Sluníčko z města Liberec na Liberecký kraj a DDM Větrník, který putoval v opačném směru, už bylo v minulých týdnech a měsících napsáno i namluveno mnohé. Hlavní sdělení (i v mediálním diskurzu) se přitom omezuje na konstatování, že kraj rozpočtu města dobrovolnou výměnou a čistě ze své vůle ulevil 20 – 24 miliónů a že tyto peníze jako celek mělo město obratem přiřknout svým zbývajícím příspěvkovým organizacím. Ono je to ale v reálu všechno jinak.

  1. Tak především je třeba narovnat zmiňovanou cifru – ve skutečnosti totiž statutární město Liberec ušetřilo jen zhruba 15 miliónů, protože z původního příspěvku DC Sluníčko musíme odečíst nejen příspěvek radnicí recipročně převzatého DDM Větrník, ale i jeslí, které Liberec ze Sluníčka vyňal a ponechal si je.
  2. Druhým nezpochybnitelným faktem pak je, že město Liberec (a jeho občané) dlouhodobě financovalo službu, kterou měl ze zákona zcela jasně zajistit Liberecký kraj. Hned první podoba školského zákona z roku 2004 (účinnost 2005) totiž v § 181 stanovila pro kraje mj. povinnost zřizovat dětské domovy. Liberecký kraj ale až do loňského roku na území krajského města těžil z toho, že Kojenecký ústav a Dětský domov (od roku 2009 s názvem DC Sluníčko) zřizovalo samo město. A pokud by město (zcela hypoteticky) usnesením zastupitelstva organizaci zrušilo, musel by kraj prakticky okamžitě potřebnou službu zajistit ze svého. Analogický případ? Město Liberec v roce 2000 zrušilo Protialkoholní záchytku, protože na její provoz silně doplácelo a protože zajistit službu bylo opět zřizovatelskou povinností Libereckého kraje. Kraj pak sice poměrně dlouhou dobu otálel, než se k provozu záchytky jako samostatného subjektu přihlásil (tuším 12 let), ale nakonec tak musel učinit. Převzetí DC Sluníčko Libereckým krajem v loňském roce tak bylo jen faktickým narovnáním již neúnosného stavu směrem k platné legislativě, přičemž město Liberec (alespoň pokud vím) v minulosti ani v nejmenším neuplatnilo požadavek jakékoli finanční kompenzace. Jen pro pořádek: příspěvek města na DC Sluníčko byl v posledním úplném rozpočtovém roce (2015) ve výši 24 miliónů. Nemá smysl vyčíslit souhrnné náklady na DC Sluníčko za celou dobu zřizovatelské role městem Liberec, jde mi výhradně o princip, jímž by se obě samosprávy měly k celé věci stavět.
  3. Mohlo by se zdát, že stejné platí i opačně, tedy v případě DDM Větrník. Ani v nejmenším! Tentýž školský zákon v tomtéž paragrafu totiž povinnost zajistit služby zájmového vzdělávání opět ukládá Libereckému kraji. Takže převzetí DDM Větrník městem Liberec lze v každém případě hodnotit jen jako dobrovolný akt či vůli jakési solidarity města Liberec alespoň nějakým způsobem vyvážit nové náklady kraje s DC Sluníčko. Město Liberec DDM Větrník přirozeně zahrnulo do své soustavy školských zařízení, přidělilo mu rozpočet ve výši bezmála 5 miliónů a zapojilo ho okamžitě do dalšího projektu (Férové školy v Liberci) a výhledově patrně i do tzv. dílenské akademie v areálu bývalého LVT. A to už vůbec nemluvím o základní umělecké škole a speciální ZŠ, jež také spadají do zřizovatelské povinnosti Libereckého kraje, a přesto je financuje město Liberec.

Pokud tedy zjednodušeně shrnu: bylo zcela správné, že Liberecký kraj konečně po 11 letech přijal svou zodpovědnost a přihlásil se plně k povinnosti uložené mu léta zákonem; bylo zcela uvážlivé a fér od města Liberec, že kraji tento krok zmírnilo dobrovolným převzetím DDM Větrník, byť to ani v nejmenším nebyl jeho závazek.

Řekl bych, že politická diskuze ohledně vzájemného spolufinancování příspěvkových organizací krajem a městem by tím alespoň podle mého soudu měla dostat zcela jiný rozměr. Těžko kdokoli zpochybní, že například ZOO Liberec a Divadlo F. X. Šaldy jsou organizace sice městem zřizované, ale plnící jasně funkci nadregionální. A těžko také kdokoli zpochybní, že by Liberecký kraj měl na nákladech s chodem těchto dvou organizací výrazněji participovat. Současné skóre je zatím 80,5 miliónu (město) vs. 1,2 miliónu + 230 tisíc na nástroje (kraj) ve prospěch DFXŠ a 37,8 miliónu (město) vs. 1,5 miliónu + 254 tisíc na vzdělávací aktivity ve prospěch ZOO Liberec (1). Kraj má zcela jistě právo zvolit si metodu, jak přistoupit k navržení vzorce pro výpočet své spoluúčasti, přepočítávání diváků/ návštěvníků, jež je momentálně deklamováno jako vstupní paradigma, ale patří k těm nejméně spolehlivým a zejména dlouhodobě neudržitelným konceptům. Silně se v něm promítá například sezónnost (každým rokem s jiným dopadem), dramaturgická skladba, nevyzpytatelnost počasí a pochopitelně i okamžitá (stále se vyvíjející a přitom lokálně nerovnoměrná) disponibilita příjmů potenciálních klientů. Spočítat diváky/ návštěvníky jednou a odvodit z nich vzorec na léta dopředu je špatnou cestou, stejně tak jako je přepočítávat každým rokem. Zkusme to tedy úplně jinak.


Související dokument:

Vstupní teze ke společnému financování příspěvkových organizací SML a LK (ke stažení).

 

(1) Nejsou započítány v organizacích zůstávající odpisy ani městem plánované investice v DFXŠ a ZOO.

Nastavení cookies