18.11.2016
PhDr. Mgr. Ivan Langr

Alternativy ve školství - proč jim dát prostor?

Alternativy mají ve vzdělávání své místo, ale nejsou pro všechny.

 

 

Liberec otevře v příštím školním roce vůbec poprvé v historii 1. třídu základní školy s waldorfskou pedagogikou. Budoucí prvňáci budou docházet do budovy v Gollově ulici, kde by časem měla získat své plné odloučené pracoviště ZŠ Kaplického. Tento alternativní způsob vzdělávání tak doplní už existující tři třídy s montessori pedagogikou, které jsou umístěny v ZŠ 5. května.

Co vůbec alternativní vzdělávání znamená a proč mu také máme dávat prostor? Především je velmi odlišné od tradičního konvenčního vzdělávání, protože více hledí na individualitu žáka, pracuje s jeho přirozeným vývojem a není založeno na výkonovém systému. Že každé dítě je jedinečné a žádné není stejné, je přitom natolik automatická pravda, že jsme ji bohužel už dávno přestali vnímat a řídit se jí. I běžné školy – aniž by kopírovaly alternativní – by měly prvotně vždy sledovat zájmy a potřeby dítěte, teprve poté zájmy školy jako celku, učitelů, rodičů. To se v běžných ZŠ ne vždy děje, v Liberci bych k tomu sám našel hned několik příkladů (romské děti, děti se SVP aj.).

Druhým zcela zásadním rozdílem mezi alternativou a běžnou školou je role učitele. Většina z nás vnímá kantora jako jasného lídra třídy, člověka s vnucenou autoritou vůči žákům. Zatímco to první je naprosto v pořádku, s tím druhým už je problém, protože to může být na překážku dobré komunikaci a vztahům ve třídě (nerad v tomto směru vzpomínám na již zemřelého učitele, který nám tloukl hlavou o tabuli, pokud jsme při zkoušení neznali odpověď, a smál se u toho, jestli se nám rozsvítilo. Extrémní příklad vhodný do učebnic pedagogiky). V alternativních třídách je ale učitel spíše partnerem žáků a jejich vlídným průvodcem vzděláváním.

Je ale třeba říci, že stejně jako není běžná škola vhodná pro každé dítě, není ani alternativa cestou pro všechny. Každý rodič musí v tomto směru totiž výrazně přemýšlet nad tím, nakolik bude jeho potomek, absolvent alternativní základní školy, schopen uspět na běžných (silně výkonových) středních školách. V tom je totiž česká školská soustava nedokonalá a nenabízí dětem automatickou návaznost a prostupnost. Waldorfské vzdělávání si však v Liberci určitě své příznivce najde. To ostatně potvrzuje i dosavadní zájem o montessori vzdělávání. A pokud rodiče chtějí své dítě alternativě svěřit, jsme povinni – jako zodpovědný zřizovatel škol – jim to umožnit. Máte zájem o waldorfské vzdělávání v Liberci? Kontaktuje Terezu Hrůzovou ze spolku Wrabec (terezahruzova@seznam.cz), nebo ředitele ZŠ Kaplického Pavla Zeronika.

Nastavení cookies