05.10.2016
Jana Kodymová DiS.

Šaldovo divadlo se zapojí do přeshraniční spolupráce

Podpora rozvoje přeshraniční spolupráce divadel v Trojmezí, to je hlavní cíl projektu, do kterého se zapojí liberecké Divadlo F. X. Šaldy. Souhlas se zapojením divadla do projektu dali na úterním zasedání liberečtí radní.

 

Projekt „Mezinárodní spolupráce divadel J-O-Ś v Trojmezí Německo - Polsko - Česká republika“ spadá do programové spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 – 2020. „V rámci spolupráce budou zinscenovány dvě hry německých autorů a jedno koprodukční představení. Budou zpracovány vícejazyčné marketingové materiály a uspořádány tři workshopy zaměřené na děti a mládež s rozmanitou nabídkou divadelní pedagogiky,“ popisuje ředitelka divadla Jarmila Levko.

Celková částka očekávaných způsobilých výdajů je 169. 125 EUR, tedy 4 342 079 Kč. Spoluúčast Divadla F. X. Šaldy je 5 %, to je 228 521 Kč. Tato částka bude hrazena z vlastních zdrojů příspěvkové organizace města. Projekt umožňuje jazykové školení a výměnu personálu k získání interkulturních kompetencí. Předpokládaný termín realizace je stanoven od 1. října 2016 do 30. září 2019.

Město jako zřizovatel není schopno zafinancovat úplně vše, proto je hledání mimorozpočtových zdrojů pro naše příspěvkové organizace faktickou nutností, bez níž se v průběhu roku v rámci svého hospodaření neobejdou. A je skvělé vidět, že se to jim to i daří. Ukazuje to mimojiné na kvalitu i zdravou činorodost managementu organizací,“ uvedl náměstek pro školství, sociální věci, cestovní ruch a kulturu Ivan Langr.

 

Nastavení cookies