06.10.2016
Jan Král

Pro zkušenosti přijeli do Liberce až z Kosova

Načerpat zkušenosti v oblasti strategického a komunitního plánování přijeli ve středu 5. října do Liberce zástupci sociálních služeb z Kosova. Na radnici se sešli s náměstkem pro školství, sociální věci, cestovní ruch a kulturu Ivanem Langrem.

Diskutovali zejména o sociálním začleňování národnostních menšin, které tvoří na území Kosova asi desetinu populace. Vedle majoritních Albánců tam žijí menšinoví Srbové, Bosňáci, Gorani, Romové, Turci, Aškalové a Egypťané. Velkým problémem u těchto menšinových skupin je obecně ohrožení chudobou, tedy nezaměstnanost a závislost na sociálních dávkách, které však stát škrtí a ne všichni na ně dosáhnou. K řešení problematiky má být vypracován strategický a akční plán. Ten se má zabývat také sociálním bydlením a vzděláváním.

Druh problémů v obou oblastech je velmi podobný, ale rozsah naprosto odlišný. Už jenom to, že 99 % lidí z dvou okresů, z nichž delegace pocházela, je nezaměstnaných, bylo pro mě naprosto šokující. Lidé tam přežívají, jak se dá, o našem luxusu se jim může jen zdát. Měli bychom si to často připomínat, když žehráme nad tím, že se nám vede špatně,“ uvedl náměstek Ivan Langr.

Delegace, kterou tvořili zástupci organizace Člověk v tísni z hlavního města Prištiny, zástupci tamních okresních úřadů, vedoucí kanceláře pro menšiny a terénních pracovníků, se proto zajímala o to, jak se Liberci daří v praxi řešit problematiku sociálního začleňování. Náměstek Ivan Langr vysvětlil nezbytnost vypracování strategií pro možnost čerpání prostředků na financování souvisejících programů. Liberecká radnice například mohla takto zaměstnat dva sociální pracovníky, kteří mapují sociálně vyloučené lokality ve městě. Zkušenost má také se zaměstnáváním lidí, kteří mají jinak potíže se získáním práce, a to skrze městem založenou společnost Komunitní práce Liberec.

Zástupci z Kosova jsou teprve na začátku, ve fázi přípravy akčního plánu v rámci dvouletého projektu, který bude zaměřený na sociálně vyloučené osoby, konkrétně pak na inkluzivní vzdělávání a terénní sociální práci ve dvou okresech se zhruba 50 tisíci obyvateli.

Město Liberec má s tímto aktuální zkušenost. V letošním roce se zapojilo do projektu, který má přímo pomoct sociálně vyloučeným lidem nebo lidem ohroženým sociálním vyloučením, zejména seniorům, zdravotně postiženým, ale i matkám samoživitelkám. „Společně s asi 80 dalšími odborníky pracujeme na strategickém plánu pro sociální začleňování, patrně nejdůležitějším dokumentu v sociální oblasti na nejbližší léta. Na strategii pak bude napojena možnost čerpat prostředky z předem alokovaných částek pro oblasti bydlení, vzdělávání, sociální služby, zaměstnanost a bezpečnost,“ vysvětlil náměstek Ivan Langr.

 

Nastavení cookies