30.03.2017
Jana Kodymová DiS.

Město Liberec pořizuje Komunitní plán v sociální oblasti pro roky 2018 - 2022

Komunitní plán sociálních služeb a služeb sociálního charakteru v regionu Liberec na období let 2014 – 2017 byl schválen zastupitelstvem města 12. prosince 2013. V prosinci 2016 mu zastupitelé prodloužili platnost do roku 2017.

Proto je nyní ta chvíle, kdy začínají práce na novém Komunitním plánu. Plán bude pro město Liberec pořizovat Centrum komunitní práce Ústí nad Labem (CKP), ve spolupráci s několika libereckými organizacemi. S pořizovatelem nového komunitního plánu - Centrem komunitní práce Ústí n. L. (CKP) se ve středu setkali zástupci několika libereckých organizací, které by měly v rámci pracovních skupin na procesu tvorby spolupracovat. Každý měsíc, až do listopadu, se bude šest pracovních skupin scházet dvakrát měsíčně.

„Jsem rád, že jsem zase v Liberci, po dvanácti letech. Komunitní plány dělá naše firma dvacet let pro četná města v republice. Váš poslední plán jsem četl. Máte za sebou také práci na agendě sociálního začleňování a upřímně řečeno, další setkání a práce vás v budoucnu čeká s námi,“ řekl na setkání Michal Polesný z ústeckého Centra komunitní práce.

„V následujícím období nás čeká pět měsíců intenzivní práce na novém Komunitním plánu, který bude platný až do roku 2022. Oproti tomu stávajícímu se bude lišit především v tom, že obsáhne i tzv. rozvojové záměry sociálních a ostatních služeb na pět let dopředu. Což je velmi důležité jak pro financování prostřednictvím krajské sítě služeb, tak z rozpočtu města,“ u

vedl Ivan Langr, náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu.

 

Komunitní plánování služeb v sociální oblasti je metoda, kterou lze otevřeně a veřejně plánovat sociální služby podle zákona o sociálních službách a činnosti související a doplňující sociální služby ve vymezeném regionu tak, aby odpovídaly potřebám občanů. Je to otevřený, cyklický proces zjišťování potřeb, zdrojů, plánování, realizace a  vyhodnocení efektivity dílčích kroků za účelem zajištění dostupnosti sociálních služeb.

„V komunitním plánu mluvíme o triádě: zadavatel, poskytovatel a uživatel. Zadavatelem je vždy politika města, ta určuje peníze do těchto služeb. Poskytovatelem jsou všichni ti, kteří pracují pro uživatele, to znamená veškeré sociální a příbuzné služby, svépomocné aktivity, domovy dětí a mládeže, mateřská a rodinná centra a tak dále. Prostor poskytovatelů neustále narůstá, peněz ale nepřibývá. Uživatelé jsou pak ti, kteří tyto služby využívají. Komunitní plán pak řídí celé tohle velké hřiště,“ popisuje Michal Polesný. 

Komunitní plánování sociálních služeb (dále jen KPSS) probíhá na  území města Liberec, tj. v  katastru Města Liberec včetně Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou a obcí Dlouhý Most, Jeřmanice, Stráž nad Nisou a Šimonovice.

Nastavení cookies