07.05.2022
PhDr. Mgr. Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 9. 5. - 15. 5. 2022

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Školství a sociální věci

Sejde se pracovní štáb města a magistrátu řešící uprchlickou krizi z Ukrajiny (PO 11.00).

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme především diskutovat humanitární pomoc válečným uprchlíkům z Ukrajiny a jejich postupné začleňování do volnočasových aktivit a vzdělávání, také další provoz humanitárního střediska Uran - zatím jej chceme držet do konce května. Adaptačních kolektivů už po libereckých ZŠ máme 22 a budeme postupně žádat částečnou refundaci ze státního rozpočtu. Po zápisech do příštích prvních tříd chceme také dopřesňovat zbývající kapacitu ZŠ (i s možným navýšením na počty 28 - 30 dětí ve třídách).

Jako člen výběrové komise se zúčastním vyhodnocení zakázky na právní služby (PO 14.30).

S paní Volfovou budeme diskutovat o speciálním mateřském centru (Z)matky (ÚT 9.00).

V ZOO Liberec se sejdeme se zástupci kraje, abychom se dozvěděli o plánech na rozvoj zahrady (ÚT 10.00).

Zúčastním se velké online porady o začleňování ukrajinských dětí do základních škol, kterou pořádá krajský úřad (ST 9.00).

Sejdu se s panem Hrubešem z EDUCA WEEK, abychom diskutovali další ročník tohoto festivalu vzdělávacích příležitostí (ST 13.00).

S paní Teskovou budu diskutovat o plavání kojenců (ST 14.00).

Se Šárkou Brixiovou povedu debatu o dalším zlepšování podmínek v našich základních školách (ČT 13.00).

Zasedne krizový štáb ke konfliktu na Ukrajině a jeho humanitárních dopadech na město Liberec (PÁ 9.00).

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na rok 2022; připravujeme webovou stránku, opakované školení pro třídní učitele 6. tříd a vychovatelky družin, chystáme nové tzv. mapy škol s jejich vyhodnocením), na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům (možný dotační projekt), na revizi strategie pro zvyšování kvality vzdělávání, na redakci přihlášky do 1. kola EHMK 2028 aj.

 

Kultura, cestovní ruch a sport 

Liberec bude rozhodnutím zastupitelstva města kandidovat na Evropské hlavní město kultury 2028! Na poradě odboru (PO 8.00) tak mj. budeme dále pokračovat s přípravami na 1. fázi kandidatury - tvorbu přihlášky pro 1. kolo a uspořádání základního týmu (všechny zásadní informace k projektu Liberec 2028 na www.liberec2028.eu), dále budeme diskutovat další provoz plaveckého bazénu a akce na letošní rok (trhy, Léto na náměstí atd.).

Potkám se s Martinem Trdlou, abychom diskutovali přípravu literárního almanachu KAL (ČT 14.00).

 

Ostatní aktivity

Porada vedení (PO, ST 9.00 - 11.00).

Slavnostní přijetí Severáčku po úspěšné soutěži v Neerpeltu (PO 17.00).

Zahájení festivalu Anifilm (ÚT 19.00).

Zahájení kulturních dnů DIALOG 2022 s partnerským městem Augsburg (ČT 17.30).

Kulturní dny DIALOG (PÁ, SO, NE).

Ukončení festivalu Anifilm (SO 19.00).

 

Před schválením

Nezasedá rada ani zastupitelstvo města.

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (2. 5. - 8. 5.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

J. Bernartová (ARTWEEK) - sympozium ARTWEEK

M. Sabáčková (Liberec2028) - příprava přihlášky pro 1. kolo EHMK 2028

J. Marada (CEDU) - spolupráce se žákovskými parlamenty

Nastavení cookies