06.03.2022
PhDr. Mgr. Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 7. 3. - 13. 3. 2022

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Školství a sociální věci

Sejde se pracovní štáb řešící uprchlickou krizi z Ukrajiny (PO 11.00).

Povedu online meeting s řediteli 3 základních škol, které by v 1. fázi měly pojmout část dětí z Ukrajiny (PO 11.30).

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme především diskutovat humanitární pomoc válečným uprchlíkům z Ukrajiny a jejich postupné začleňování do volnočasových aktivit a vzdělávání. Dále probereme přípravu nového komunitního plánu i tzv. mapy škol, které v našich ZŠ zopakujeme po třech letech.

S kolegy z Centra bydlení Liberec budeme diskutovat nová pravidla pro přidělování městských bytů (ÚT 11.00).

Společně s partnery povedeme další diskuzi o projektu Férové školy II a jeho aktivitách (ČT 8.30).

Společně s dalšími kolegy ze zastupitelských klubů se sejdeme se zástupci Interma byty, abychom debatovali, jak dál ve sporu o družstevní byty (ČT 17.00).

Zasedne krizový štáb ke konfliktu na Ukrajině a jeho humanitárních dopadech na město Liberec (PÁ 9.00).

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na rok 2022; připravujeme webovou stránku, opakované školení pro třídní učitele 6. tříd a vychovatelky družin, chystáme nové tzv. mapy škol s jejich vyhodnocením), na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům (možný dotační projekt), na revizi strategie pro zvyšování kvality vzdělávání aj.

 

Kultura, cestovní ruch a sport 

Liberec bude rozhodnutím zastupitelstva města kandidovat na Evropské hlavní město kultury 2028! Na poradě odboru (PO 8.00) tak mj. budeme dále pokračovat s přípravami na 1. fázi kandidatury - tvorbu přihlášky pro 1. kolo a uspořádání základního týmu (všechny zásadní informace k projektu Liberec 2028 na www.liberec2028.eu), dále budeme diskutovat další provoz plaveckého bazénu a třeba i spolupráci na velkém benefičním koncertu na podporu Ukrajiny na náměstí před radnicí (měl by se uskutečnit 1/3).

Sejdu se s Denisou Merenusovou, abychom diskutovali další možnosti Turistického regionu Jizerské hory (ÚT 14.00).

V rámci převzetí provozu plaveckého bazénu (od 1/1/2022) pokračujeme ve všech souvisejících krocích a pravidelných konzultacích (ST 10.30) - po několikadenní sanitární přestávce jsme otevřeli již 8. ledna 2022! 

 

Ostatní aktivity

Porada vedení (PO, ST 9.00 - 11.00).

Zasedá dozorčí rada Divadla F. X. Šaldy (PO 13.30).

Vítání občánků (PÁ 9.30).

 

Před schválením

Zasedá mimořádné zastupitelstvo města (ČT od 16.30), kam posílám návrh na uvolnění prostředků pro válčící Ukrajinu a oběti ruské agrese. 

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (28. 2. - 6. 3.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

J. Prchal, T. Kolafa, S. Langrová (ZUŠ) - hudební výchova na ZŠ

Nastavení cookies