03.04.2021
Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 5. 4. - 11. 4. 2021

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Školství a sociální věci

Základní i mateřské školy jsou znovu zcela vypnuty kromě dvou zařízení, která slouží dětem rodičů pracujících v krizových složkách a v sociálních službách - ZŠ 5. května (školní docházka) a MŠ Motýlek Broumovská (předškolní docházka). Monitorujeme tedy stav v těchto školách. Stejně tak sledujeme situaci na ulici mezi lidmi bez přístřeší a v azylových zařízeních na území města.

Zúčastním se zasedání školské rady ZŠ Lesní, jíž jsem členem (ÚT 15.00).

Sejde se projektový tým projektu Férové školy II, kde si na pravidelné měsíční poradě řekneme vše podstatné o pokračujících aktivitách projektu a jejich realizaci v online prostředí aj. (ČT 8.00).

Na poradě k projektu Centrum bydlení Liberec si shrneme zkušenosti z prvního měsíce projektu (ČT 9.30).

Projednávání Analýzy minimálních preventivních programů ZŠ, kterou mi na klíč zpracoval z. ú. Advaita. Analýza ukazuje připravenost/ nepřipravenost našich základních škol na to řešit šikanu. Výsledky přitom nejsou vůbec dobré aj.

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na další část roku 2020; připravujeme webovou stránku, školení pro třídní učitele 6. tříd a vychovatelky družin, probírám s řediteli škol tzv. mapy škol s rizikovými místy aj.), na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům (možný dotační projekt) aj.

 

Kultura, cestovní ruch a sport 

Sejdu se se zastupitelem Jindřichem Gubišem, abychom řešili podporu kulturních aktérů v Liberci (ST 11.00).

Zúčastním se online zasedání ke koncepci kultury v rámci plánů na kandidaturu na Evropské hlavní město kultury Liberec 2028 (ST 15.00).

Sejdu se se známým raperem Pauliem Garandem a Jiřím Veverkou, abychom diskutovali jejich spolupráci s městem v oblasti kultury (ČT 13.00).

Na tiskové konferenci v IQ Landii představíme důležitou osobu - mluvčího kampaně EHMK Liberec 2028 a také první vizuály kampaně (PÁ 11.00). přesunuto z minulého týdne

 

Ostatní aktivity

Porada vedení (ST 9.00 - 11.30).

Tisková konference po radě města (ST 13.00).

 

Před schválením

Zasedá rada města, kam posílám mj. návrhy individuálních dotací z oblasti sociálních věcí a kultury, vyhlášení konkurzu na místo ředitelky MŠ Jablůňka a další materiály (ÚT od 9.00).

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (29. 3. -  4. 4.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

J. Švec, M. Janouch (JSS) - provoz bazénu

B. Konvalinková, D. Petrýdesová (KVK) - městské pobočky knihovny

V. Kvapil (Dynatech) - řídicí kontrola v příspěvkových organizacích

P. Coufal (IQ Landia) - spolupráce s městem v oblasti kultury

Diskusní fórum Nový příspěvek
K této stránce neexistuje žádná otázka / připomínka.

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.