27.08.2022
PhDr. Mgr. Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 29. 8. - 4. 9. 2022

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Školství a sociální věci

Sejde se pracovní štáb města a magistrátu řešící uprchlickou krizi z Ukrajiny (PO 11.00).

Na pravidelné poradě odboru (PO 11.30) budeme diskutovat hlavní parametry rozpočtu odboru na rok 2023 i přípravu na nový školní rok z pohledu možných rizikových oblastí (vzdělávání ukrajinských dětí, zásobení plynem atd.).

Sejdu se s řediteli kulturních (ST 13.00) a sociálních (ST 14.00) příspěvkových organizací města, abych se dozvěděl aktuality z jednotlivých zařízení i jejich nejbližší plány.

V obřadní síni přivítám studenty Gymnázia F. X. Šaldy a jejich kamarády z partnerského německého gymnázia (ČT 14.00).

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na druhou polovinu roku 2022; připravujeme webovou stránku, opakované školení pro třídní učitele 6. tříd a vychovatelky družin, vyhodnocení tzv. map škol), na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům (možný dotační projekt), na revizi strategie pro zvyšování kvality vzdělávání aj.

 

Kultura, cestovní ruch a sport 

Liberec bude rozhodnutím zastupitelstva města kandidovat na Evropské hlavní město kultury 2028! Na poradě odboru (PO 8.00) tak mj. zahájíme předpřípravy na 2. fázi kandidatury, dále budeme diskutovat další provoz plaveckého bazénu a akce na zbytek letošního roku (Evropské dny kulturního dědictví, adventní trhy atd.).

Na ministerstvo kultury odvezeme přihlášku do 1. kola soutěže o Evropské hlavní město kultury 2028 (ÚT celý den)! Konečný termín je čtvrtek 1. září, my jsme se rozhodli přihlášku odevzdat o dva dny dříve. O způsobech transportu i jeho průběhu budeme informovat :).

Dále pokračujeme na přípravě prezentace (scénáře) obsahu přihlášky EHMK 2028 - uskuteční se před 12 člennou mezinárodní komisí (10 členů je jmenováno Evropskou komisí, 2 ministerstvem) a plánována je na jeden z dnů mezi 12. - 14. říjnem 2022 (přesné datum zvolí MKČR v září). Přihlášku může obhajovat maximálně 10 lidí, vše tedy bude v rukou nejužšího jádra našeho týmu.

 

Ostatní aktivity

Porada vedení (PO, ST 9.00 - 11.00).

Zasedá školská rada ZŠ Švermova, jíž jsem členem (PO 15.00).

Zahájení festivalu národnostních menšin Jedno město pro všechny (ÚT 15.00).

Zasedá Řídicí pracovní skupina pro komunitní plán (ST 14.00).

Zasedá pracovní skupina Libereckého kraje pro strategii rozvoje kultury a kreativních odvětví (ST 15.00).

Zahájení nové divadelní sezóny Divadla F. X. Šaldy a open air představení na Náměstí dr. EB (ST 19.00).

Uskuteční se festival Sportlive ve Sport Parku (SO od 9.00).

 

Před schválením

Nezasedá rada ani zastupitelstvo města.

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (22. 8. - 28. 8.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

J. Váňa (TAJV) - sportovní den se ZŠ

T. Kaliba (J50) - Jizerská 50 a zapojení města

L. Hejlová Keprtová (Divadlo F. X. Šaldy) - provoz divadla

M. Čagánek (FO) - příprava knihy

L. Jakimič (Lasvit) - kandidatura Liberce na EHMK 2028

Nastavení cookies