26.03.2022
PhDr. Mgr. Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 28. 3. - 3. 4. 2022

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Školství a sociální věci

Sejde se pracovní štáb města a magistrátu řešící uprchlickou krizi z Ukrajiny (PO 11.00).

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme především diskutovat humanitární pomoc válečným uprchlíkům z Ukrajiny a jejich postupné začleňování do volnočasových aktivit a vzdělávání. V tomto týdnu chceme otevřít další adaptační kolektivy, první už běží na ZŠ Broumovská, ZŠ Barvířská, ZŠ Vrchlického. První kurzy češtiny otevře i naše KS Kontakt. Dále probereme přípravu nového komunitního plánu i tzv. mapy škol, které v našich ZŠ zopakujeme po třech letech.

S ředitelkami mateřských škol probereme formu zápisů pro děti z uprchlických rodin, plánujeme ho zatím na 9/6, tedy necelý měsíc po zápisech pro děti s trvalým pobytem na území města (PO 13.45).

Potkám se s panem Motyčkou z Nadačního fondu Bydlení a Naděje nad tématem sociálního/dostupného bydlení (ÚT 13.00).

Sejdu se s řediteli kulturních (ST 13.00) a sociálních (ST 14.00) příspěvkových organizací města, abych dostal aktuální informace i plánovaných aktivitách. 

Zasedne krizový štáb ke konfliktu na Ukrajině a jeho humanitárních dopadech na město Liberec (PÁ 9.00).

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na rok 2022; připravujeme webovou stránku, opakované školení pro třídní učitele 6. tříd a vychovatelky družin, chystáme nové tzv. mapy škol s jejich vyhodnocením), na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům (možný dotační projekt), na revizi strategie pro zvyšování kvality vzdělávání aj.

 

Kultura, cestovní ruch a sport 

Liberec bude rozhodnutím zastupitelstva města kandidovat na Evropské hlavní město kultury 2028! Na poradě odboru (PO 8.00) tak mj. budeme dále pokračovat s přípravami na 1. fázi kandidatury - tvorbu přihlášky pro 1. kolo a uspořádání základního týmu (všechny zásadní informace k projektu Liberec 2028 na www.liberec2028.eu), dále budeme diskutovat další provoz plaveckého bazénu a akce na letošní rok (trhy, Léto na náměstí atd.).

S panem Kolaříkem budeme řešit další ročník festivalu talentů Makerfaire (ÚT 14.00).

S kolegy z týmu Liberec2028 budeme diskutovat nad tématem přihlášky pro 1. kolo soutěže Evropské hlavní město kultury (ST 11.30).

 

Ostatní aktivity

Porada vedení (PO, ST 9.00 - 11.00).

Zasedá výbor pro kulturu (PO 14.00).

Zasedá klub SLK (PO 16.00).

Zasedají předsedové zastupitelských klubů (PO 19.00).

Zasedá výbor pro sociální věci a bezpečnost (ÚT 15.30).

Zasedá výbor pro sport (ST 15.00).

 

Před schválením

Zasedá rada města v pozici valné hromady městských obchodních společností (ÚT od 9.00). Zasedá zastupitelstvo města, kam posílám zejména návrhy na individuální dotace v oblasti kultury a sociálních věcí (ČT od 15.00).

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (21. 3. - 27. 3.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

R. Jindřichová (Webasto), M. Čančík (Adra) - adaptační skupina pro UA děti

M. Hon (Platforma pro SB) - pravidla přidělování bytů

J. Marada (CEDU) - městský parlament mladých

Nastavení cookies