23.04.2022
PhDr. Mgr. Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 25. 4. - 1. 5. 2022

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Školství a sociální věci

Sejde se pracovní štáb města a magistrátu řešící uprchlickou krizi z Ukrajiny (PO 11.00).

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme především diskutovat humanitární pomoc válečným uprchlíkům z Ukrajiny a jejich postupné začleňování do volnočasových aktivit a vzdělávání, také další provoz humanitárního střediska Uran. Adaptačních kolektivů už po libereckých ZŠ máme 21, o moc víc už ale nebudeme schopni. Kurzů češtiny pro uprchlíky ve věku 16+ už náš KS Kontakt otevřel 9. Jinak řečeno, město Liberec odvádí se svými organizacemi na poli integrace uprchlíků neuvěřitelnou práci. Je to totiž jediný způsob, jak při začleňování uspět. Máme za sebou také zápisy do příštích prvních tříd a budeme postupně dopočítávat zbývající kapacitu ZŠ (i s možným navýšením na počty 28 - 30 dětí ve třídách). 

S kolegy z Agentury pro sociální začleňování budeme pokračovat v pravidelné diskuzi na projektech začleňování i možnostech dalšího jejich financování (ÚT 9.00).

Navštívím jeden z adaptačních kolektivů pro ukrajinské děti, který pro děti svých zaměstnanců realizuje společnost Webasto a humanitární organizace ADRA (ÚT 11.00).

S kolegy z odboru a Městské policie Liberec budeme řešit další pokračování projektu Asistenti prevence kriminality (ÚT 13.30).

Potkám se s řediteli kulturních (ST 13.00) a sociálních (ST 14.00) příspěvkových organizací města, abychom diskutovali aktuální témata z provozu.

Sejdu s náměstkem hejtmana pro sociální oblast Petrem Tulpou (PÁ 8.00), abychom diskutovali některá společná témata.

Zasedne krizový štáb ke konfliktu na Ukrajině a jeho humanitárních dopadech na město Liberec (PÁ 9.00).

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na rok 2022; připravujeme webovou stránku, opakované školení pro třídní učitele 6. tříd a vychovatelky družin, chystáme nové tzv. mapy škol s jejich vyhodnocením), na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům (možný dotační projekt), na revizi strategie pro zvyšování kvality vzdělávání, na redakci přihlášky do 1. kola EHMK 2028 aj.

 

Kultura, cestovní ruch a sport 

Liberec bude rozhodnutím zastupitelstva města kandidovat na Evropské hlavní město kultury 2028! Na poradě odboru (PO 8.00) tak mj. budeme dále pokračovat s přípravami na 1. fázi kandidatury - tvorbu přihlášky pro 1. kolo a uspořádání základního týmu (všechny zásadní informace k projektu Liberec 2028 na www.liberec2028.eu), dále budeme diskutovat další provoz plaveckého bazénu a akce na letošní rok (trhy, Léto na náměstí atd.).

 

Ostatní aktivity

Porada vedení (PO, ST 9.00 - 11.00).

Zasedá výbor pro kulturu a cestovní ruch (PO 14.00).

Zasedá klub SLK (PO 16.00).

Zasedají předsedové zastupitelských klubů (PO 19.00).

Slavnostní udělení Medailí města Liberec (ÚT 17.00).

Zasedá výbor pro sport (ST 15.00).

Jom ha-šoa - čtení jmen židovských obětí nacismu (ČT 14.00).

 

Před schválením

Zasedá zastupitelstvo města (ČT od 15.00), kam posílám jen návrhy dotací.

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (18. 4. - 24. 4.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

J. Zeronik (Doctrina) - provozní záležitosti ZŠ Doctrina, využití pozemku města

Nastavení cookies