19.03.2022
PhDr. Mgr. Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 21. 3. - 27. 3. 2022

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Školství a sociální věci

Sejde se pracovní štáb města a magistrátu řešící uprchlickou krizi z Ukrajiny (PO 11.00).

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme především diskutovat humanitární pomoc válečným uprchlíkům z Ukrajiny a jejich postupné začleňování do volnočasových aktivit a vzdělávání. V tomto týdnu chceme otevřít další adaptační kolektivy, první už běží na ZŠ Broumovská. Dále probereme přípravu nového komunitního plánu i tzv. mapy škol, které v našich ZŠ zopakujeme po třech letech.

Zúčastním se zasedání krajské konkurzní komise pro výběrové řízení na ředitele SPŠSE a VOŠ (ÚT 9.00).

S kolegy z firmy Webasto a humanitární organizace Adra povedu diskuzi o adaptační skupině pro ukrajinské děti (ÚT 10.00).

S kolegy z Centra bydlení Liberec budeme diskutovat o nových pravidlech přidělování bytů (ÚT 11.00).

Potkám se s Janem Cverčkem z Asociace romských reprezentantů LK, abychom diskutovali o společných tématech (ÚT 13.00).

S kolegy z organizace CEDA budeme diskutovat o žákovských parlamentech v ZŠ (ST 13.00).

Zasedne krizový štáb ke konfliktu na Ukrajině a jeho humanitárních dopadech na město Liberec (PÁ 9.00).

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na rok 2022; připravujeme webovou stránku, opakované školení pro třídní učitele 6. tříd a vychovatelky družin, chystáme nové tzv. mapy škol s jejich vyhodnocením), na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům (možný dotační projekt), na revizi strategie pro zvyšování kvality vzdělávání aj.

 

Kultura, cestovní ruch a sport 

Liberec bude rozhodnutím zastupitelstva města kandidovat na Evropské hlavní město kultury 2028! Na poradě odboru (PO 8.00) tak mj. budeme dále pokračovat s přípravami na 1. fázi kandidatury - tvorbu přihlášky pro 1. kolo a uspořádání základního týmu (všechny zásadní informace k projektu Liberec 2028 na www.liberec2028.eu), dále budeme diskutovat další provoz plaveckého bazénu a akce na letošní rok (trhy, Léto na náměstí atd.).

S kolegy ze strategického rozvoje a dotací povedu debatu o možnostech financování rekonstrukce budoucího kreativního centra Linserka (PO 15.00).

Sejde se řídicí výbor projektu EHKM 2028, který bude diskutovat o postupu vytváření přihlášky pro 1. kolo soutěže (ČT 14.00).

 

Ostatní aktivity

Porada vedení (PO, ST 9.00 - 11.00).

Udělení medaile města páteru Františku Opletalovi - in memoriam (ÚT 17.00).

Zasedá výbor pro vzdělávání (ČT 16.00).

 

Před schválením

Nezasedá rada ani zastupitelstvo města. 

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (14. 3. - 20. 3.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

M. Fryč (knihkupectví) - kultura v Liberci

M. Sabáčková, O. Škochová (Liberec 2028) - přihláška pro 1. kolo

Nastavení cookies