18.04.2021
Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 19. 4. - 25. 4. 2021

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Školství a sociální věci

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme pokračovat v přípravě na vzájemnou výměnu příspěvkových organizací města a kraje. O schválení rozhodnou následující týden obě zastupitelstva, posléze je potřeba finalizovat speciální darovací smlouvy (majetkové, finanční), souběžně rozběhnout nově zřízené organizace - v našem případě především Domov seniorů Františkov. 

Základní i mateřské školy se dílčím způsobem otvírají. Za podmínek stanovených nadřízenými státními orgány. Budu tedy sledovat situaci v jednotlivých školách a spojím se online s jednotlivými ředitelkami mateřských škol, abych měl primární informace (PO 14.00). Dále sledujeme situaci na ulici mezi lidmi bez přístřeší a v azylových zařízeních na území města.

Společně s kolegy radními navštívím podnikatelský inkubátor Libereckého kraje Lipo.ink (ÚT 14.00).

Sejdu se s projektovým týmem projektu Centrum bydlení Liberec, abychom shrnuli první týdny fungování projektu (ČT 9.30).

S krajskou zastupitelkou Annou Provazníkovou budeme řešit společná sociální témata (ČT 12.00).

V rámci Nadačního fondu Eduzměna se potkáme při neformálním setkání s dárci (PÁ 10.00).

Projednávání Analýzy minimálních preventivních programů ZŠ, kterou mi na klíč zpracoval z. ú. Advaita. Analýza ukazuje připravenost/ nepřipravenost našich základních škol na to řešit šikanu. Výsledky přitom nejsou vůbec dobré aj.

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na další část roku 2020; připravujeme webovou stránku, školení pro třídní učitele 6. tříd a vychovatelky družin, probírám s řediteli škol tzv. mapy škol s rizikovými místy aj.), na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům (možný dotační projekt) aj.

 

Kultura, cestovní ruch a sport 

Na pravidelné poradě odboru (PO 8.00) budeme především pokračovat v přípravách dokumentů souvisejících s kandidaturou Liberce na Evropské hlavní město kultury v roce 2028. Už jsme představili mluvčího kampaně, robota Thespiana (záznam tiskové konference na https://www.facebook.com/liberec/videos/184257433520501). Všechny zásadní informace k projektu Liberec 2028 na www.kreativni-liberec.cz.

 

Ostatní aktivity

Porada vedení (PO, ST 9.00 - 11.30).

Interview v ČRo na téma kultura (ST 9.45).

Tisková konference po radě města (ST 13.00).

Zasedá řídicí pracovní skupina pro komunitní plán (ST 14.00).

Zúčastním se zasedá frýdlantského zastupitelstva s tématem Liberec 2028 - Evropské hlavní město kultury (ST 18.30).

Zasedá výbor pro vzdělávání (ČT 16.00).

Svatební obřady (PÁ 13.00).

 

Před schválením

Zasedá rada města (ÚT 9.00), kam mj. zasílám návrh řešení dalšího provozu městského plaveckého bazénu či návrh ponechat našim velkým příspěvkovým organizacím kladný hospodářský výsledek 2020 k pokrytí covidových ztrát letošního roku.

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (12. 4. -  18. 4.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

K. Kašák (FO) - fotografické služby

J. Kanaloš (Communités) - podpora projektu

Diskusní fórum Nový příspěvek
K této stránce neexistuje žádná otázka / připomínka.

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.