14.08.2022
PhDr. Mgr. Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 15. 8. - 21. 8. 2022

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Školství a sociální věci

Sejde se pracovní štáb města a magistrátu řešící uprchlickou krizi z Ukrajiny (PO 11.00).

Na pravidelné poradě odboru (PO 11.30) probereme materiály do rady města (v úterý), dále budeme diskutovat hlavní parametry rozpočtu odboru na rok 2023, závěry dotazníkového šetření Mapy škol, které jsme zadali opakovaně po třech letech a které jsou výslednicí hodnocení rodičů, žáků, pedagogů i nepedagogů. Probereme blížící se vstupní poradu ředitelů MŠ a ZŠ do nového školního roku a budeme debatovat o vznikajícím komunitním plánu města na léta 2023+.

Sejdu se s náměstkem hejtmana pro školství Danem Ramzerem, s nímž proberu některé společné záležitosti ve vzdělávání (ČT 10.00).

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na druhou polovinu roku 2022; připravujeme webovou stránku, opakované školení pro třídní učitele 6. tříd a vychovatelky družin, vyhodnocení tzv. map škol), na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům (možný dotační projekt), na revizi strategie pro zvyšování kvality vzdělávání aj.

 

Kultura, cestovní ruch a sport 

Liberec bude rozhodnutím zastupitelstva města kandidovat na Evropské hlavní město kultury 2028! Na poradě odboru (PO 8.00) tak mj. budeme dále pokračovat s přípravami na 1. fázi kandidatury, dále budeme diskutovat další provoz plaveckého bazénu a akce na zbytek letošního roku (Evropské dny kulturního dědictví, adventní trhy atd.).

Dále pokračujeme na přípravě přihlášky Liberce do 1. kola soutěže o Evropské hlavní město kultury 2028. Přihláška už je v tisku a musíme ji na ministerstvo kultury odevzdat nejpozději 1. září, prezentace obsahu je před 12 člennou mezinárodní komisí (10 členů je jmenováno Evropskou komisí, 2 ministerstvem) plánována na jeden z dnů mezi 12. - 14. říjnem 2022. Připravujeme tedy především způsob doručení na MKČR a taky scénář prezentace před komisí.

 

Ostatní aktivity

Porada vedení (PO, ST 9.00 - 11.00).

Tisková konference po radě města (ST 13.00).

Svatební obřady (PÁ od 12.00).

Pietní akt k 21. srpnu 1968 (NE 9.00).

 

Před schválením

Zasedá rada města, kam posílám jen operativní materiály (ÚT od 9.00).

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (1.8 - 14. 8.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

X

Nastavení cookies