13.03.2021
Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 15. 3. - 21. 3. 2021

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Školství a sociální věci

Základní i mateřské školy jsou znovu zcela vypnuty kromě dvou zařízení, která slouží dětem rodičů pracujících v krizových složkách a v sociálních službách - ZŠ 5. května (školní docházka) a MŠ Motýlek Broumovská (předškolní docházka). Monitorujeme tedy stav v těchto školách. Stejně tak sledujeme situaci na ulici mezi lidmi bez přístřeší a v azylových zařízeních na území města.

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme debatovat o aktuálních otázkách - především o chystaném vzájemném převodu příspěvkových organizací města a kraje, také o rozpočtovém výhledu na další tři roky.

Spojím se online s ředitelkami a řediteli základních škol, abychom diskutovali aktuální situaci ve školství (PO 14.00).

Na úřadu Libereckého kraje se uskuteční mimořádné jednání předsedů zastupitelských klubů ZM i ZK k vzájemnému vypořádání příspěvkových organizací města a kraje (ST 18.00).

Zasedá správní rada Nadačního fondu Eduzměna (ČT 8.30), který realizuje pilotní projekt zvyšování kvality vzdělávání na Kutnohorsku.

Na úřadu Libereckého kraje budeme jednat o detailech vzájemného vypořádání městských a krajských příspěvkových organizací (PÁ od 13.00, předpoklad).

Projednávání Analýzy minimálních preventivních programů ZŠ, kterou mi na klíč zpracoval z. ú. Advaita. Analýza ukazuje připravenost/ nepřipravenost našich základních škol na to řešit šikanu. Výsledky přitom nejsou vůbec dobré aj.

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na další část roku 2020; připravujeme webovou stránku, školení pro třídní učitele 6. tříd a vychovatelky družin, probírám s řediteli škol tzv. mapy škol s rizikovými místy aj.), na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům (možný dotační projekt) aj.

 

Kultura, cestovní ruch a sport 

V rámci pravidelné porady odboru (PO 8.00) se budeme věnovat zejména přípravě na kandidaturu Liberce na evropské hlavní město kultury 2028 (EHMK) - dokončení analytické části strategie kultury a SWOT analýzy, která je východiskem pro budoucí návrhovou část. Oslovujeme také další čtveřici až šestici ambasadorů, které představíme na jaře. Záznam z úvodní tiskové konference k EHMK s představením prvních ambasadorů (30/11/2020) najdete na https://www.facebook.com/liberec/videos/222101089421572.

Potkám se se zástupci Paměti národa, abychom diskutovali provozní záležitosti jejich nové krajské pobočky (ST 11.30).

 

Ostatní aktivity

Porady vedení (PO a ST 9.00 - 11.30).

Tisková konference po radě města (ST 13.00).

Zasedá Řídicí pracovní skupina pro komunitní plán (ST 14.00).

Svatební obřady (PÁ 13.00).

 

Před schválením

Zasedá rada města (ÚT od 9.00), kam mj. posílám jmenování nové ředitelky MŠ U Bertíka či některé individuální dotace.

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (8. 3. -  14. 3.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

J. Rengl (Rengl) - spolupráce s městem v kultuře

J. Švec (JSS) - provozní záležitosti bazénu

R. Prade (Návrat), P. Tulpa (LK) - azylový dům pro muže

Diskusní fórum Nový příspěvek
K této stránce neexistuje žádná otázka / připomínka.

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.