13.03.2022
PhDr. Mgr. Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 14. 3. - 20. 3. 2022

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Školství a sociální věci

Sejde se pracovní štáb města a magistrátu řešící uprchlickou krizi z Ukrajiny (PO 11.00).

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme především diskutovat humanitární pomoc válečným uprchlíkům z Ukrajiny a jejich postupné začleňování do volnočasových aktivit a vzdělávání. Dále probereme přípravu nového komunitního plánu i tzv. mapy škol, které v našich ZŠ zopakujeme po třech letech.

Potkám se s ředitelem ZUŠ Tomášem Kolafou (ST 8.45),  abychom debatovali o možném zapojení ukrajinských sirotků do běžného života.

Na řídicí pracovní skupině pro komunitní plán budeme řešit rozvojové plány sociálních služeb na letošní rok a jejich případné zařazení do základní sítě Libereckého kraje (ST 14.00).

Zasedne krizový štáb ke konfliktu na Ukrajině a jeho humanitárních dopadech na město Liberec (PÁ 9.00).

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na rok 2022; připravujeme webovou stránku, opakované školení pro třídní učitele 6. tříd a vychovatelky družin, chystáme nové tzv. mapy škol s jejich vyhodnocením), na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům (možný dotační projekt), na revizi strategie pro zvyšování kvality vzdělávání aj.

 

Kultura, cestovní ruch a sport 

Liberec bude rozhodnutím zastupitelstva města kandidovat na Evropské hlavní město kultury 2028! Na poradě odboru (PO 8.00) tak mj. budeme dále pokračovat s přípravami na 1. fázi kandidatury - tvorbu přihlášky pro 1. kolo a uspořádání základního týmu (všechny zásadní informace k projektu Liberec 2028 na www.liberec2028.eu), dále budeme diskutovat další provoz plaveckého bazénu a akce na letošní rok (trhy, Léto na náměstí atd.).

S kolegy z kanceláře architektury města povedu debatu o stavu a budoucím provozu kreativního centra Linserka (PO 14.15).

Sejdu se s Martinem Fryčem, abychom diskutovali o kulturních akcích ve městě (PO 15.00).

V rámci převzetí provozu plaveckého bazénu (od 1/1/2022) pokračujeme ve všech souvisejících krocích a pravidelných konzultacích (ST 10.30) - po několikadenní sanitární přestávce jsme otevřeli již 8. ledna 2022! 

S částí týmu budeme řešit přípravu přihlášky do 1. kola EHMK 2028 (ST 15.00).

 

Ostatní aktivity

Porada vedení (PO, ST 9.00 - 11.00).

Zasedá klub SLK (PO 16.00).

Tisková konference po radě města (ST 13.00).

Tisková konference Sportfilm (ČT 13.00).

 

Před schválením

Zasedá rada města (ÚT od 9.00), kam mj. posílám především návrhy na dotace z rozpočtu města. 

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (7. 3. - 13. 3.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

V. Motyčková (Motyčkovic klika) - centrum pro děti s hendikepy

D. Merenusová (TRJH) - plány turistického regionu na 2022

pí Nytrová (W&ART) - projekt Evropa 2050

Nastavení cookies