10.04.2021
Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 12. 4. - 18. 4. 2021

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Školství a sociální věci

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme pokračovat ve finalizaci materiálů souvisejících se vzájemným převodem příspěvkových organizací města a kraje.

Základní i mateřské školy se dílčím způsobem otvírají. Za podmínek stanovených nadřízenými státními orgány. Budu tedy sledovat situaci v jednotlivých školách a spojím se online s jednotlivými řediteli, abych měl primární informace (PO 14.00). Dále sledujeme situaci na ulici mezi lidmi bez přístřeší a v azylových zařízeních na území města.

S panem primátorem se zúčastním jednání mimořádné rady kraje k vzájemnému převodu příspěvkových organizací (ÚT 12.00).

Potkám se online s Janem Kanalošem z organizace Communités, abychom společně řešili záležitosti romské menšiny (ST 14.00).

Zasedá odborná rada Nadačního fondu Eduzměna, který na Kutnohorsku realizuje projekt na zvýšení kvality vzdělávání (ČT 9.00 - 16.30).

Projednávání Analýzy minimálních preventivních programů ZŠ, kterou mi na klíč zpracoval z. ú. Advaita. Analýza ukazuje připravenost/ nepřipravenost našich základních škol na to řešit šikanu. Výsledky přitom nejsou vůbec dobré aj.

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na další část roku 2020; připravujeme webovou stránku, školení pro třídní učitele 6. tříd a vychovatelky družin, probírám s řediteli škol tzv. mapy škol s rizikovými místy aj.), na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům (možný dotační projekt) aj.

 

Kultura, cestovní ruch a sport 

Na pravidelné poradě odboru (PO 8.00) budeme především pokračovat v přípravách dokumentů souvisejících s kandidaturou Liberce na Evropské hlavní město kultury v roce 2028. V minulém týdnu jsme představili mluvčího kampaně, robota Thespiana (záznam tiskové konference na https://www.facebook.com/liberec/videos/184257433520501). Všechny zásadní informace k projektu Liberec 2028 na www.kreativni-liberec.cz.

 

Ostatní aktivity

Porada vedení (PO, ST 9.00 - 11.30).

Zasedá klub SLK (PO 16.15).

Tisková konference po mimořádných radách města a kraje (ÚT 14.00).

 

Před schválením

Zasedá mimořádná rada města (ÚT 10.30) s jediným tématem - předkládám k projednání smlouvu (a související dokumenty) o vzájemném převodu příspěvkových organizací města a kraje.

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (5. 4. -  11. 4.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

J. Švec, M. Janouch (JSS) - provoz bazénu

J. Gubiš (Změna) - podpora kulturních aktérů

J. Veverka, P. Garand (FO) - spolupráce s městem v oblasti kultury

Diskusní fórum Nový příspěvek
K této stránce neexistuje žádná otázka / připomínka.

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.