09.04.2022
PhDr. Mgr. Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 11. 4. - 17. 4. 2022

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Školství a sociální věci

Sejde se pracovní štáb města a magistrátu řešící uprchlickou krizi z Ukrajiny (PO 11.00).

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme především diskutovat humanitární pomoc válečným uprchlíkům z Ukrajiny a jejich postupné začleňování do volnočasových aktivit a vzdělávání. V tomto týdnu otvíráme již 15. - 17. adaptační kolektiv, pokračují i kurzy češtiny v KS Kontakt. Chystáme se postupně i na zápisy do 1. tříd základních škol (21/4), které jsou ale určeny jen dětem s trvalým pobytem na území města, tedy nikoli válečným uprchlíkům. 

Zasedá správní rada Nadačního fondu Eduzměna, který pilotuje projekt zvyšování kvality vzdělávání na Kutnohorsku (ST 8.30).

S kolegy z různých odborů budeme diskutovat téma možných kontejnerových přístaveb k našim ZŠ, abychom zvládli nápor školáků z ukrajinské válečné zóny (ST 14.30).

Spojím se online s řediteli základních škol, abychom probrali dosavadní fungování adaptačních kolektivů (ST 15.30).

Zasedne krizový štáb ke konfliktu na Ukrajině a jeho humanitárních dopadech na město Liberec (ČT 9.00).

Společně s kolegy protokolárně otevřeme nabídky zájemců o funkci ředitelky/ředitele Divadla F. X. Šaldy, samotný konkurz se pak uskuteční 20/4 (ČT 10.00).

Zasedne správní rada Nadačního fondu LISTEM 21 (ČT 11.00).

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na rok 2022; připravujeme webovou stránku, opakované školení pro třídní učitele 6. tříd a vychovatelky družin, chystáme nové tzv. mapy škol s jejich vyhodnocením), na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům (možný dotační projekt), na revizi strategie pro zvyšování kvality vzdělávání, na redakci přihlášky do 1. kola EHMK 2028 aj.

 

Kultura, cestovní ruch a sport 

Liberec bude rozhodnutím zastupitelstva města kandidovat na Evropské hlavní město kultury 2028! Na poradě odboru (PO 8.00) tak mj. budeme dále pokračovat s přípravami na 1. fázi kandidatury - tvorbu přihlášky pro 1. kolo a uspořádání základního týmu (všechny zásadní informace k projektu Liberec 2028 na www.liberec2028.eu), dále budeme diskutovat další provoz plaveckého bazénu a akce na letošní rok (trhy, Léto na náměstí atd.).

 

Ostatní aktivity

Porada vedení (PO, ST 9.00 - 11.00).

Zasedá klub SLK (PO 16.00).

Tisková konference po radě města (ST 13.00).

 

Před schválením

Zasedá rada města (ÚT od 9.00), kam posílám jen materiály operativní povahy a také návrhy některých individuálních dotací.

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (4. 4. - 10. 4.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

J. Kanaloš (Communités) - spolupráce s městem

p. Kobza (FO) - instalace poeziomatu v Liberci

T. Hasil (G300) - projekt Socha a město

Nastavení cookies