19.06.2020
Jan Král

Liberec udělil čestné ocenění za rozvoj města v oblasti kultury

Tři významní Liberečané převzali ve čtvrtek 18. června z rukou primátora Jaroslava Zámečníka Medaili města Liberec.

Za mimořádné zásluhy o rozvoj města v oblasti vědy a kultury byl oceněn dlouholetý ředitel Botanické zahrady Liberec RNDr. Miloslav Studnička, CSc. Za mimořádné zásluhy o rozvoj města v oblasti kultury převzali ocenění ředitel Naivního divadla Liberec MgA. Stanislav Doubrava a dirigent, sbormistr a korepetitor Divadla F. X. Šaldy Boris Joneš. Předání ocenění proběhlo v obřadní síni liberecké radnice jako slavnostní akt Zastupitelstva města Liberec.

Jako první převzal Medaili města Liberce Miloslav Studnička, kterého představil před udělením pocty Tomáš Hasil. „Miloslav Studnička za své třicetileté působení na pozici ředitele pozvedl botanickou zahradu na jedno z nejvýznamnějších českých botanických pracovišť s vysokým odborným i návštěvnických renomé. Současně se nadále věnuje i popularizaci tohoto oboru. Za těžiště své práce považuje populárně vědeckou činnost, mimo jiné je spoluautorem architektonických projektů všech současných expozic botanické zahrady, kde také pořádá naučné výstavy,“ uvedl Tomáš Hasil.

K udělení významného ocenění Stanislavu Doubravovi přednesl projev náměstek primátora Ivan Langr. „Stanislav Doubrava je člověk otevřený, se širokým a nejen kulturním rozhledem, inspirující a oddaný těm nejzákladnějším demokratickým principům. Pro ředitele Doubravu není kultura postradatelnou nadstavbou, ale zásadním a úhelným kamenem společnosti. Jaká je naše společnost, přímo souvisí s tím, jak kulturní je každý z nás jako její individuální tvůrce. Divadlo je pro něj z pohledu diváka nejen svátkem, ale i institucí formující charaktery a cílevědomě pěstující to lepší v nás. A v neposlední řadě i důležitou uměleckou reflexí společenského dění,“ řekl Ivan Langr.

Zmínil také avizovaný dobrovolný odchod Stanislava Doubravy z pozice ředitele Naivního Divadla, kde působí posledních 29 let. „Jakkoli toho osobně velmi lituji, ani nemělo smysl ho zkoušet přemlouvat. Své odhodlání mi ostatně zdůvodnil podobně jako ve svém loňském rozhovoru Divadelním novinám: ,Stáří je etapa života jen pro odvážné a člověk by měl mít už prostor na to, aby si konečně uvědomil, že má svoje blízké, že je venku hezky, že se kolem něj střídají roční období a že existuje i něco jiného,‘“ doplnil Ivan Langr.

Třetího laureáta Borise Joneše představila zastupitelka a ředitelka Divadla F. X. Šaldy Jarmila Levko. „Za dirigentským pultem v Liberci odpracoval více než 1500 představení, z toho minimálně tisícovku zpaměti. Tisíce hodin strávil za klavírem a ve sborovém sále, kde působil jako sbormistr. Každý den se umělci z operního souboru setkávají s výsledky jeho práce, hrají z partů, které sám vyrobil, sám připravil a se samozřejmostí je posléze odevzdal dál, aby sloužily nejen libereckému souboru, ale třeba také v Praze, Paříži nebo v Berlíně. Jeho láska k hudbě dokázala zaujmout posluchače i mimo divadlo. Borise Joneše vystihuje věrnost, pokora, vůle, nekonečná ochota a schopnost chválit,“ řekla Jarmila Levko.

Předávání ocenění doprovodili operní pěvec Luděk Vele s Bohuslavem Lédlem, sopranistka Iveta Hejduková s Maximem Biriucovem či herci Naivního divadla Liberec.

RNDr. Miloslav Studnička, CSc. (*1949), ředitel Botanické zahrady Liberec (od 1990). Absolvoval studium odborné botaniky na PřF UK. Svou vědeckou a publikační činnost soustředí především na xerotermní vegetaci Českého středohoří, slatinnou vegetaci na Českolipsku, některé rezervace Broumovska a Jizerských hor, dále na masožravé rostliny, orchideje a kapradiny. Během působení v liberecké botanické zahradě popsal několik nových druhů pro Mexiko a několik nových kultivarů masožravých rostlin. Věnoval se botanice na expedicích do Makaronésie, Brazílie, Nikaraguy, Venezuely, Mexika a Indie. Za těžiště své práce považuje populárně vědeckou činnost, mimo jiné je spoluautorem architektonických projektů všech současných expozic Botanické zahrady Liberec, kde také pořádá naučné výstavy. Odborně publikuje, vydává samostatné monografie v renomovaných odborných nakladatelstvích (Academia aj.).

MgA. Stanislav Doubrava (*1952), ředitel Naivního divadla Liberec (od 1991). Vystudoval FAMU, obor produkce a řízení, v roce 1973 nastoupil do Východočeského loutkového divadla DRAK v Hradci Králové (jevištní technik), v roce 1982 přešel do Divadla dětí ALFA Plzeň (vedoucí uměleckého souboru), v roce 1989 pak do Naivního divadla Liberec jako vedoucí souboru. Ve funkci ředitele přivedl divadlo mezi evropskou loutkářskou špičku a obecně jedno z nejuznávanějších divadel v Česku vůbec (bez rozlišení repertoáru a cílové skupiny). Stanislav Doubrava je zároveň členem orgánů Mezinárodní loutkářské unie UNIMA, Asociace profesionálních divadel ČR, rady Státního fondu kultury ČR, Nadace Český literární fond, ředitelem mezinárodního festivalu profesionálních loutkových divadel Mateřinka.

Boris Joneš (*1932), dirigent a sbormistr operního sboru Divadla F. X. Šaldy.  Po absolutoriu Pražské konzervatoře, oboru dirigování a varhany, nejprve pracoval pro divadla v Kladně a v Ústí nad Labem, od roku 1967 až dosud je v angažmá Divadla F. X. Šaldy Liberec. Působil tu jako dirigent, sbormistr a korepetitor.  Na dirigentském kontě má více než 1500 představení, jako dirigent a sbormistr nastudoval více než stovku titulů. Je uznávaným pěveckým korepetitorem, ale i znalcem varhanních nástrojů. Hraje též na varhany při různých příležitostech v obřadní síni liberecké radnice. Od devadesátých let až doposud působí v divadle jako archivář opery. Vytváří notové materiály pro umělecký provoz opery a vytvořil jedinečnou kolekci operní a symfonické literatury. Obsluhuje titulkovací zařízení při každém představení liberecké opery, v Šaldově divadle i na zájezdech.
 

Nastavení cookies