11.02.2020
Jan Král

Tálínskou ulici město převezme po vyřešení parkování

Město Liberec hledá řešení řešení složité situace s parkovacími místy v Tálínské ulici v Dolním Hanychově. Okolní pozemky, tedy silnice s šedesáti parkovacími místy a chodníkem je tady v soukromých rukou, ovšem ne majitelů nemovitostí.

Město složitou situaci lidí vnímá a je připraveno převzít komunikace do svého majetku a starat se o ně. Problému se věnuje náměstek primátora Jiří Šolc, který včera uspořádal na radnici diskuzi s obyvateli ulice a vlastníkem pozemků, kde zaznělo několik variant řešení.

Město Liberec před cca 13 lety formou dotace z městského fondu rozvoje bydlení podpořilo výstavbu infrastruktury v této ulici. Lidé si potom koupili byty v bytových domech s tím, že developer po kolaudaci převede nově vybudovanou silnici s parkovacími místy a chodníkem na město. To však z různých důvodů neučinil.

Pozemky nedávno odkoupil jiný developer, který chce v ulici pokračovat ve výstavbě a místním teď nabízí parkovací místa k prodeji. Situaci, kterou nezavinil, chápe a aby lidem vyšel vstříc, odprodá jim pouze 36 míst s tím, že zbylých 24 míst je připraven převést bezúplatně na město. Všech 60 míst by pak mohli místní využívat. Pokud si lidé místa neodkoupí, prodá je investor někomu jinému.

Obyvatelé tak stojí před rozhodnutím, zda nyní zaplatí destíky tisíc za parkovací stání, která měli mít původně v ceně bydlení, a budou tak mít jistotu parkování před domem, nebo o tuto jistotu přijdou.

„Městu jde v prvé řadě o to, aby se tato situace co nejdříve vyřešila a mohlo komunikace převzít do svého majetku. Lidé už se pak nebudou muset obávat o to, jestli bude silnici někdo v zimě udržovat, jestli bude svítit veřejné osvětlení a podobně. To už pak bude starost města," řekl náměstek Jiří Šolc. 

 

Nastavení cookies