09.04.2019
Jana Kodymová DiS.

Spolupráce města s vazební věznicí funguje čtyři roky

Velmi zajímavou exkurzi absolvovali představitelé vedení města minulý týden. Jedno dopoledne strávili ve Vazební věznici v Liberci. Ta je jednou z 35 věznic v celé České republice. Naše liberecká čítá kapacitu 360 osob, rozdělenou na 101 míst pro výkon vazby a 259 míst pro výkon trestu odnětí svobody. Účelem trestního zákona je chránit zájmy společnosti, ústavní zřízení České republiky, práva a oprávněné zájmy fyzických a právnických osob.

 

Budova vazební věznice v Liberci na Novém městě byla postavena podle plánu vrchního stavebního rady Johanna Kaura v toskánském slohu v roce 1877. Do roku 2001 byla budova rozdělena na vazební věznici a okresní soud. V roce 2001 byla dokončena výstavba nové moderní budovy justičního paláce, kam se přestěhoval soud (Okresní soud a pobočka Krajského soudu v Ústí nad Labem) a budova vazební věznice prošla významnou rekonstrukcí. Obě instituce spojuje podzemní tunel, kterým jsou obžalovaní předváděni k soudnímu jednání. Současná podoba prostředí pro pobyt ve vazbě nebo ve výkonu trestu odpovídá moderním trendům a s ohledem na psychologické aspekty odsouzených je zde zřízena například posilovna, terapeutická místnost,  tělocvična.

Věznice s ostrahou se člení na tři stupně zabezpečení - nízký, střední, vysoký. Věznice se zvýšenou ostrahou je určena soudem v rozsudku.  Tento druh výkonu trestu však v liberecké vazební věznici  standardně vykonáván není,“  popisuje ředitel Vazební věznice v Liberci Jan Hladík.

Zaměstnávání osob ve výkonu trestu ve vnitřní režii vazební věznice funguje i v Liberci. Jde o pracovní pozice ve stavební údržbě  - elektrikář, zámečník, malíř, zedník, dále jsou to uklízeči a pomocný personál ve vývařovnách, ve skladech, prádelně a také knihovník.

V Liberci pracuje ve vazební věznici 259 zaměstnanců.  Z toho je 139 příslušníků v přímém výkonu služby (dozorci, strážní), dále 66 příslušníků justiční stráže (7 místních jednotek zajišťující pořádek a bezpečnost na soudech a státních zastupitelstvích v libereckém regionu), 74 občanských zaměstnanců, ti pracují v přímém kontaktu s vězněnými osobami a na dalších odděleních.

Spolupráce funguje také s libereckým magistrátem. Vězni z Vazební věznice Liberec se už čtvrtým rokem výrazně podílejí na údržbě veřejného prostoru a městské zeleně v Liberci. Nejprve se odsouzení ve výkonu trestu účastnili jednoduchých úklidových akcí, následně se přidaly těžší manuální práce. Desítky odsouzených ročně pomáhají městu s odstraněním starých betonových pískovišť a dalších nevhodných prvků, ošetřením zeleně, výřezem náletových dřevin, likvidací velkých černých skládek, ale třeba čistěním koryt drobných vodních toků.

„Z významných akcí jmenujme  likvidaci starého oplocení v parku v Ruské ulici vedle Zahrady vzpomínek nebo třeba náročné čistění areálu Libereckých výstavních trhů, kde doslova rukama vězňů prošly desítky tun za léta nahromaděného odpadu,“ vyjmenovává Michal Vinař z Odboru ekologie a veřejného prostoru libereckého magistrátu.

V průběhu roku probíhají dvě hromadné akce se zapojením několika desítek odsouzených, kteří jsou jinak v zaměstnání, a dvakrát měsíčně dvě menší akce se zapojením přibližně desítky lidí. Naposledy vězni pracovali o víkendu 30. března v lesoparku na Příkrém vrchu, kde vyřezávali nálety a celkově čistili plochu.

„Je to možná trochu s nadsázkou, ale jsem rád, že v Liberci věznici máme. Jednak je to důležitá instituce, dává práci mnohým našim občanům a v neposlední řadě mohou odsouzení pracovat pro město Liberec. Této spolupráce si velmi cením, vězni nám pomáhají v údržbě zeleně a čistotě města,“ říká primátorův náměstek pro technickou správu města Jiří Šolc.

Vzhledem k administrativní náročnosti celé akce ze strany Vazební věznice Liberec jsou akce plánovány dlouho dopředu. Odsouzení jsou doprovázeni odbornými zaměstnanci, přičemž tyto práce slouží i nejen jako určité zpestření, ale také jako nástroj budoucího zapojení do běžného života.

Za účast na úklidových akcích nejsou pracující vězni honorováni, vykonávají tyto práce nad rámec svého pracovního zařazení, ve svém volnu, bez nároku na odměnu. V poslední době byla jejich práce využita například při stěhování dvou libereckých základních škol,“ dodává ředitel Jan Hladík.

Takto nastavená spolupráce je přínosná nejen pro město, ale i pro samotnou věznici, která je tímto vnímána jako partner a nikoliv objekt žijící si vlastním životem. Práce odsouzených ve veřejném prostoru je mezi veřejností obecně také pozitivně vnímána.

 

 

 

Nastavení cookies