03.04.2019
Jana Kodymová DiS.

Sedmá schůze libereckých radních

Sedmá chůze libereckých radních v roce 2019 proběhla v úterý 2. dubna. Vybrané body, které rada města projednala, přinášíme v tiskové zprávě. Kompletní materiály z jednání rady budou veřejně na webu k dispozici za týden.

 

Primátor Jaroslav Zámečník

Bod č. 24: Změna pracovních pozic od 1. 5. 2019 v rámci schválené Směrnice rady č. 1RM Organizační řád Magistrátu města Liberec

Změna se týká tří odborů libereckého magistrátu – odboru strategického rozvoje a dotací, odboru hlavního architekta a odboru školství a sociálních věcí. U odboru strategického rozvoje a dotací dojde ke zrušení tří neobsazených pozic, které budou převedeny na odbor hlavního architekta na oddělení územního plánování.

Vzhledem k tomu, že pracovní pozice na oddělení budou zřízeny na místo 3 zrušených pozic na odboru strategického rozvoje a dotací, nevzniká potřeba navyšovat celkový počet zaměstnanců zařazených do Magistrátu města Liberec. Nově vybraní zaměstnanci budou muset splňovat stavebním zákonem stanovené kvalifikační požadavky vzdělání a praxe a osvědčení zvláštní odborné způsobilosti, stanovené v § 24 stavebního zákona.

Dále bude z odboru strategického rozvoje a dotací převedena se souhlasem pracovnice jedna obsazená pozice na nově zřízenou pozici odboru školství a sociálních věcí. Převod obsazené pozice na odbor školství a sociálních věcí je vyvolán realizací dotačního projektu Vzdělávejme společně děti předškolního věku.

Náměstek Jiří Němeček

Bod č. 12: Vypsání ZŘ na dodavatele vnitřního vybavení k projektům "Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I. stupeň" a "Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května II. stupeň"

Základní škola v ulici 5. května  prochází rozsáhlou rekonstrukcí. K dnešnímu dni byly obě budovy školy předány stavebním firmám. V budově I. stupně ZŠ probíhá vybudování 7 nových odborných učeben v podkroví budovy školy, jejich vybavení nejmodernější technikou, výstavba výtahu, zateplení obálky školy, výměna okenních a dveřních výplní, včetně tepelného zdroje. Na II. stupni ZŠ probíhá odstranění vlhkosti sklepních prostor budovy, výměna elektrických rozvodů a osvětlení, výměna okenních a dveřních výplní a vybudování výtahu, současně probíhá výměna tepelného zdroje.

Rada města Liberce na úterním zasedání schválila vypsání nadlimitního zadávacího řízení na nákup vybavení pro odborné učebny na obou stupních základní školy, a to  ve výši 7 690 000 Kč bez DPH. Cílem projektů je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení a dále také  snížení energetické náročnosti budov.

Celková cena realizace rekonstrukce obou budov je předpokládaná ve výši 112 000 000 Kč. Tyto projekty jsou spolufinancované z Evropské unie - Integrovaného regionálního operačního programu a z operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020.

Mimo RM: Projekt rekonstrukce Liebiegova paláce

Záměr vedení města, jak využít prostor bývalé Oblastní galerii Liberec, je vytvořit zde místo pro setkávání Liberečanů různého věku a z různých sociálních skupin. Službami, kterými  Centrum aktivního života nabídne, budou převážně odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené, a to jak v ambulantní, tak i v terénní formě. Své sídlo zde najdou neziskové organizace, sdružení a spolky z Liberce, které projevily zájem tyto prostory využít.

V tuto chvíli město čeká na stavební povolení a poté zadá výběrové řízení na dodavatele stavby. Odhad zahájení rekonstrukce je začátek roku 2020. Celkové odhadované náklady by neměly přesáhnou 215 mil. Kč. Největším podílem přispějí evropské fondy prostřednictvím Integrovaného regionálního programu (IROP) v rámci projektů IPRÚ Liberec Jablonec nad Nisou, poté statutární město Liberec a také příspěvek ze státního rozpočtu České republiky. Celková dotace činí 90 % (85% IROP, 5% státní rozpočet) se způsobilých výdajů, zbylé výdaje budou hrazeny rozpočtem SML.

 

Náměstek Jiří  Šolc

Bod č. 16: Operační plán letního čištění 2019

Liberečtí radní schválili Operační plán letního čištění na rok 2019, podle kterého se bude provádět čištění města, zejména odvoz odpadkových košů, ruční úklid v ulicích, kropení během horkých období, opakované strojní metení, čištění dešťových vpustí  nebo sběr psích exkrementů. Operační plán je připraven na celkový finanční rámec 27 434 343 Kč včetně DPH.

Čištění města zajišťuje odbor správy veřejného majetku a na základě smlouvy o dílo jej provádí Technické služby města Liberce. Harmonogram čištění je závazný, přesto dílem orientační, protože je závislý na aktuálních klimatických podmínkách.

Oproti loňskému roku nebude město letos provádět chemické čištění chodníků. „Jednak ušetříme  a také to má příznivější ekologický dopad, neboť k odstraňování trávou prorostlých chodníků se používá chemický prostředek Rondoup,“ říká náměstek Jiří Šolc.

 

Položky v operačním plánu letního čištění pro rok 2019:

Bod č. 18: Placená vyhrazená stání na komunikacích města vyjma zón placeného parkovacího stání  

Město Liberec chystá revoluci v parkování. Tak by se dala nazvat změna systému parkování na sídlištích, kterému včerejší rada města dala zelenou. Zřízení parkovací zóny s názvem „zóna sídliště“ přináší řešení ve stále se zvyšujícím zájmu o vydávání placených karet s vyhrazeným stáním na sídlištích.  

Jako problematické byly vytipovány lokality sídliště Rochlice, Kunratická, Vesec, Doubí, Broumovská a Františkov. Uvedené lokality nezahrnují podněty správců komunikací například z  lokality Na Pískovně, sídliště ve Starých a Nových Pavlovicích nebo Horní Kopečná. Do jednoho roku by se proto na sídlišti Dobiášova, Na Pískovně a na Broumovské měla realizovat nová metoda. Ta spočívá v ukončení vydávání placených karet na vyhrazené stání a naopak zavádí abonentní placené zóny.

„To znamená, že si na jeden byt na sídlišti koupí zájemce jednu abonentku za cenu vstřícnou cenu 500 Kč ročně, což je méně než 50 korun měsíčně a v případě druhého a dalších aut, jsou ty ceny citelně vyšší. Zároveň ponecháme několik míst ve vzdálenější lokalitě zdarma, a tím ze sídliště vymístíme ostatní auta, která buď nepatří těm, co tam bydlí anebo nejsou tak aktivně využívána,“ popisuje náměstek Jiří Šolc.

Vygenerované peníze z prodeje karet do abonentních placených zón pak město investuje zpátky do dané lokality. Finance půjdou na čistotu v daných sídlištích a vznik dalších parkovacích míst. Příprava na tento systém je časově náročná, proto bude v horizontu jednoho roku zatím realizována v lokalitách Dobiášova, Broumovská a dále v oblasti ruprechtického sídliště, tedy v ulicích Na Pískovně, Rychtářské a Konopné.

 

Náměstek Ivan Langr

Bod č. 11: Koncepce sociálního bydlení statutárního města Liberec 2019–2022

Hlavním smyslem koncepce je definovat klíčové oblasti tématu sociálního bydlení a správy bytového fondu v Liberci. V obecném pojetí lze za hlavní cíl koncepce považovat společné budování dostupného a sociálního bydlení jako pozitivní společenské hodnoty pro město i pro cílovou skupinu - nájemníky. Koncepci najdete na webu města.

Návrhová část Koncepce zahrnuje 8 základních doporučení pro zlepšení systému řešení bytové nouze v Liberci:

1) Jednotný vstup do systému spojený s priorizací podle potřeb a katalogem řešení

2) Dobrá znalost nájemníků a vhodné párování s byty i podporou pro snížení rizik

3) Prevence ztráty bydlení ve všech bytech města a příprava na krize

4) Revitalizace bytového fondu: sjednotit standard bytů a urychlit opravy

5) Rozšiřování kapacit dostupných bytů pro osoby v bytové nouzi

6) Propojení práce odborů města, poskytovatelů služeb a dalších aktérů

7) Systematický monitoring stavu bytové nouze, výsledků a efektivity systému sociálního bydlení

8) Rozvoj lokalit, sociální mix a zlepšení soužití

 

 

 

Nastavení cookies