05.02.2019
Jan Král

Podávání žádostí o dotace bude jednodušší

Liberecká radnice zavede nový elektronický systém na správu svých dotačních fondů. Žadatelům o dotace přinese zjednodušení a magistrátu odpadne náročná administrativa.

Systém Grantys chce město spustit už v letošním roce. Využije ho pro všech šest městských fondů.

„Zahájili jsme přípravu k nasazení tohoto nástroje. Do budoucna dojde díky tomu k výraznému zefektivnění a zjednodušení celého způsobu podávání grantových žádostí na město. Program bude obsahovat profily jednotlivých žadatelů, jejich historii, žadatelé budou moci snadno žádosti opakovat. Opadne tím značná část byrokracie, která je s touto agendou spojená,“ vysvětlil náměstek primátora pro technickou správu města a informační technologie Jiří Šolc.

Grantys je webová aplikace, která poběží on-line a využívat ji budou jak žadatelé, tak i městští úředníci, hodnotitelé a vedení města. Obsáhne celý proces, od podání žádosti, přes hodnocení, platby až po monitoring výsledků. V současnosti se žádosti podávají elektronicky přes portál iPoint. Nový systém přinese ještě větší usnadnění a navíc zlepší přehled pro obě strany. Žadatel uvidí například i svoji historii, radnice zase stavy čerpání jednotlivých fondů. Všechno bude na jednom místě a přístupné on-line.

Aplikaci používají města jako například Kutná Hora, Praha 7, Říčany, dále známé nadační fondy nebo také Ministerstvo životního prostředí.

Nastavení cookies