02.04.2020

Město nadále vylepšuje stav silnic a zkracuje uzavírky

Statutární město Liberec i přes aktuální nouzový stav, který je vyhlášen proti šíření pandemie koronavirem, pracují odbory libereckého magistrátu na předem naplánovaných opravách.

Klíčová městská infrastruktura musí fungovat i v dočasně omezeném provozu města. Jde především o zajištění dodávek pitné vody, elektrické energie a dalších typů energetických zdrojů.

Rád bych připomněl existenci našeho stále aktualizovaného portálu bezpecnadoprava.liberec.cz. Tady veřejnost najde všechny informace a aktuálně platné termíny uzavírek, které se jich mohou konkrétně týkat,“ uvádí náměstek pro technickou správu města Jiří Šolc.

Aktuálně se dokončují práce v ulici Jungmannova, kde byla uzavírka zkrácena na nejkratší možnou dobu a už několik dnů se touto ulicí projíždí obousměrně. „Velké poděkování patří firmě, která prováděla výměny kabelů pro ČEZ, neboť práci stihli dříve, než měli v plánu,“ komentuje Lukáš Hýbner z odboru správy veřejného majetku.

K tématu sdružených investic patří finanční otázka. „Tím, že se nám daří stavby koordinovat a realizovat se všemi najednou, platí nám síťařské firmy nemalé peníze jako příspěvek na finální povrchy,“ dodává náměstek Jiří Šolc. Například Severočeská vodárenská společnost, a.s., uhradí městu příspěvek na investici ve výši 4 600 728 Kč.

Nastavení cookies