03.04.2019
Jana Kodymová DiS.

Dopravní omezení přinesou vylepšený stav komunikací

Statutární město Liberec plánuje v letošním roce zrealizovat stavební práce na komunikacích ve svém vlastnictví. To vyžaduje nezbytná dopravní omezení. Bez nich není možné všechny stavební práce realizovat. Následující text nabízí informace k hlavním uzavírkám a dopravním omezením v Liberci, naplánovaným na rok 2019.

 

Mezi hlavní akce, které ovlivní dopravu ve městě, patří práce na komunikacích Dr. M. Horákové, Pastýřská, Tržní náměstí, Londýnská,  Klostermannova, Jiráskova, ul. Boženy Němcové a Volgogradská.

Koordinace stavebních akcí na rok 2019 byla zahájena už v roce 2018, a to na základě akcí, které nahlásili největší investoři v Liberci. Těmi jsou statutární město Liberec, Ředitelství silnic a dálnic, Krajská správa silnic Libereckého kraje a dále vlastníci technické infrastruktury – SVS a GasNet,“ komentuje náměstek pro technickou správu majetku města Jiří Šolc.

Na základě těchto požadavků město připravilo plán dlouhodobých dopravních omezení a jejich objízdných tras. Cílem připraveného plánu je zkoordinovat všechny práce tak, aby byl zmírněn negativní dopad na dopravu ve městě.  Termíny jednotlivých prací se mohou mírně upravovat podle aktuálního vývoje situace.

 „Opravy komunikací a inženýrských sítí jsou nutné, ale bohužel to s sebou nese nezbytná dopravní omezení, bez kterých není možné tyto opravy provádět. Vnímáme dopravní komplikace, které to může některým řidičům způsobit. Snahou města je dopady těchto omezení zmírnit. To však není při stávajících vysokých intenzitách provozu jednoduché a vždy možné,“ vysvětluje dále náměstek Jiří Šolc.

 

Přehled komunikací se stavebními úpravami:

 • Ulice Volgogradská - v loňském roce byl zrekonstruován vodovod a položila se část suchovodu splaškové kanalizace v horní části ulice Volgogradská (květen až listopad). Letos práce navazují a uložený suchovod se propojuje se stávající kanalizací. Přesně jde o uložení části nové splaškové kanalizace v úseku délky přibližně 300 metrů, od ul. Čerchovského směrem k ul. Na Bojišti

Termín realizace: 03 – 06/2019

 • Ulice Jiráskova – práce už probíhají, provádí se rekonstrukce plynovodu + výstavba nové regulační stanice plynu (investor GasNet), následná oprava komunikace, chodníků a veřejného osvětlení

Termín realizace: 25. 3. 2019 – 31. 8. 2019

 • Tržní náměstí– rekonstrukce plynovodu a vodovodu na Tržním náměstí v části parkoviště od ul. Ruské k ul. Budyšínské, dále v části ulice Durychova a Budyšínská, rekonstrukce plynovodu na Tržním náměstí před městským plaveckým bazénem a v ul. Durychova až po Štefánikovo náměstí + následné opravy povrchu komunikace

Termín realizace: 1. 4. 2019 – 31. 7. 2019

 • Tržní náměstí – Ruská – Pastýřská – oprava zatrubnění Jizerského potoka v délce 289 metrů – v rámci přípravy Parkoviště P+R v ul. Pastýřská

Termín realizace: podle výběru zhotovitele, v koordinaci s uzavírkou na Tržním náměstí – částečný zásah do komunikace, předpoklad 07 – 11/2019

 • Ulice Pastýřská – rekonstrukce vodovodu, plynovodu a hrubé terénní úpravy komunikace v rámci připravované stavby „Autobusový terminál Sever“ připojený na silnici Sokolskou a Tržní náměstí – letos nebude realizováno

Chtěli jsme to udělat co nejrychleji, nicméně se nepodařilo získat dosud všechna potřebná povolení. Plánem je udělat letos potřebné průzkumy a přeložky s tím, že se bude pokračovat v příštím roce,“ komentuje primátorův náměstek Jiří Šolc.

 • Ulice Herbenova – rekonstrukce plynovodu, oprava povrchu komunikace a odvodnění + navazující úpravy v ulici Jeronýmova (úpravy chodníků, parkovací pruh, doplnění přechodů)

Předpoklad realizace: 05 – 09/2019

 • Ulice Klostermannova – rekonstrukce plynovodu, kanalizace a vodovodu, oprava komunikace přilehlých chodníků a veřejného osvětlení

Předpokládaný termín realizace: 05 – 10/ 2019

 • Ulice Londýnská +  Hokešova, U Jeslí, Příkrá – od 15. dubna částečná uzavírka z důvodu rekonstrukce plynovodu, kanalizace a vodovodu, rekonstrukce vedení nízkého napětí a veřejného osvětlení, oprava povrchu komunikace ul. Londýnská – ve spolupráci s ŘSD

Termín realizace: 04 – 10/2019

 • Ulice B. Němcové – rekonstrukce plynovodu, vodovodu, kanalizace a následná oprava komunikace a chodníků, včetně veřejného osvětlení

Předpoklad realizace: 05 – 10/2019

 • Ulice Větrná – rekonstrukce vodovodu a plynovodu + následná obnova povrchu komunikace a chodníků

Předpoklad realizace: 06 – 10/2019

 • Ulice Vítězná II. etapa– oprava komunikace a chodníků po rekonstrukci IS v roce 2018; jde o provizorní opravu povrchu komunikace z důvodu odložení a přepracování celkové  rekonstrukce Vítězné
 • Ulice Dr. Horákové úsek U Potůčku – Mostecká – práce na splaškové a dešťové kanalizaci a vodovodu probíhají již od srpna 2018 (zpožděno z důvodu výskytu skalního podloží v nové trase inženýrských sítí), do konce června by toto mělo být hotovo a poté bude navazovat oprava povrchu komunikace, chodníků, veřejné osvětlení a světelné signalizační zařízení (SSZ) po rekonstrukci IS v úseku od ulice U Potůčku až po ulici Mosteckou

Realizace předpoklad: 06 – 09/2019

 • Ulice U Domoviny– SVS pokračuje s  dokončením rekonstrukce IS (kanalizace a vodovodu) z roku 2018 + následná oprava komunikace a veřejného osvětlení

Předpoklad realizace: 06 -10/2019

 • Ulice Irkutská -  rekonstrukce vodovodu a následná oprava komunikace

Předpoklad realizace: 07 – 10/2019

 


Plánované stavební akce statutárního města Liberec v rámci Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – částečné uzavírky komunikací – dotace IPRU:

 

 • Ul. Baltská – zřízení nového jednostranného chodníku, úprava parkovacích míst, veřejné osvětlení

Termín realizace: podle výběru zhotovitele, předpoklad 08 – 11/2019

 • Náměstí Míru – úpravy chodníků a přechodů pro pěší, veřejné osvětlení

Termín realizace: podle výběru zhotovitele, předpoklad 08 – 11/2019

 • Ulice Polní – výstavba nového jednostranného chodníku, úprava autobusové zastávky

Termín realizace: podle výběru zhotovitele, předpoklad 08 – 11/2019

 • Křižovatka U Močálu – Na Žižkově – úprava křižovatky, autobusových zastávek a doplnění chodníku

Realizace až v roce 2019, nyní odloženo z důvodu projektu tramvajové trati do Rochlice (DPMLJ).

 • Křižovatka Česká – Jeřmanická – Dlouhá - úprava křižovatky a autobusové zastávky včetně veřejného osvětlení

Termín realizace: podle výběru zhotovitele, předpoklad 08 – 11/2019

 • Ulice Dobiášova – přechody pro pěší- úprava přechodů a autobusových zastávek

Termín realizace: podle výběru zhotovitele, předpoklad 08 – 11/2019

 • Ulice Písecká – Krumlovská – Prachatická – úpravy chodníků a veřejného osvětlení

Termín realizace: podle výběru zhotovitele, předpoklad 09 – 11/2019

 • Nám. Dr. E. Beneše – přechod u divadla- úprava chodníku a přechodu u divadla (mezi Kavárnou Pošta a divadlem).

 

 „Zdvořile žádám liberecké řidiče a občany o shovívavost při dopravních uzavírkách. Vím, že to přináší časovou náročnost a větší přípravu před jízdou, nicméně věřím, že nám všem jde o společný výsledek, a tím je lepší stav silnic ve městě,“ uzavírá  primátorův náměstek Jiří Šolc.

 

Nastavení cookies