09.01.2020
Jan Král

Bezpečnější Puškinova ulice

Obyvatelům Puškinovy ulice svítá naděje, že se doprava kolem jejich domů zklidní. Město se s nimi dohodlo na několika opatřeních, které realizuje v co nejbližší době.

Obyvatelům této klidné lokality na pomezí Doubí a Horního Hanychova vadí, že si ulicí zkracují cestu řidiči nákladních vozidel a jiný tudy projíždějí vyšší rychlostí. Za hodinu tudy projede až 150 automobilů. Ulice je přitom poměrně úzká a bez chodníků, jejichž výstavba je tady problematická. Bezpečnost chodců bude město proto řešit především zpomalením automobilové dopravy.

Problémem se na základě opakovaného hromadného podnětu zabývala v listopadu rada města a ve středu 8. ledna proběhlo na radnici setkání obyvatel s vedením města a zástupci magistrátu. 

„Předběžně jsme se s místními dohodli, že na vybraném úseku v Puškinově ulici snížíme povolenou rychlost na 30 km/h, provedeme revizi směrového značení, tak abychom tudy zbytečně nevedli řidiče, kteří si zkracují cestu a necháme naistalovat informační radary, jejichž měření následně vyhodnotíme pro další kroky. Zároveň na problematická místa umístíme zpomalovací prvky. K tomu všemu dojde pravděpodobně v červenci," řekl náměstek primátora Jiří Šolc. „Jsme přesvědčeni, že Puškinově ulici částečně uleví i otevření nové silnice do jižní průmyslové zóny," doplnil.

Město bude kromě toho připravovat na příští rok výstavbu chodníku, alespoň ve třech rizikových úsecích mezi Ještědskou a Heyrovského. Vybudování chodníku po celé délce ulice prozatím není možné, brání tomu uložení inženýrských sítí, propustky, ale také soukromé pozemky na hranici komunikace. 

K navrženým úpravám se vyjádří obyvatelé Puškinovy ulice ještě v březnu. 

Nastavení cookies