04.03.2019
Jan Král

Z vlakového nádraží by mohly odjíždět i autobusy

Prostor před libereckým vlakovým nádražím dozná v budoucnu významných změn.

Smyslem úprav, které připravuje město se společností Korid LK, je odvést běžnou automobilovou dopravu z prostoru před nádražím a celou lokalitu zklidnit a zpříjemnit, aby působila dostatečně reprezentativně. V plánu je i zřízení zastávek autobusů přímo v místě vlakového nádraží. „Chceme tak poskytnout lidem větší komfort při cestování vlakem a autobusem. A když vyjdou ven, tak je přivítá pěkné prostředí, důstojné pro stotisícové město,“ uvedl primátor Jaroslav Zámečník.

Zastávky autobusů by vznikly v místě nevyužívaných kolejí podél hlavní nádražní budovy. K autobusům by bylo možné přistupovat přímo z nádražní haly. Tím by se vytvořilo společné přestupní místo pro vlaky a autobusy. „Z velké nádražní haly by se tak stala společná odbavovací hala pro cestující vlakem i příměstskou autobusovou dopravou. Liberec se tímto posune mezi vyspělá evropská západní města,“ řekl náměstek primátora Jiří Šolc.

Takové řešení by znamenalo vybudovat přeložku úseku stávajících ulic Nákladní a Žitavská. Řidiči mířící rovně by už nemuseli jezdit přes komplikovanou křižovatku, ale objeli by nádražní budovu z opačné strany. Tudy by projížděli také autobusy MHD a příměstské autobusy. Uvažuje se i o zřízení odstavného parkoviště P+R v místě boční nákladní haly.

Vedení města už vedlo několik jednání na toto téma a dalším krokem je vypracování architektonické studie. Jako klíčové se ukazuje nezbytné přemístění drážních hasičů, kteří sídlí na strategickém místě předpokládaného budoucího silničního napojení. Zachována by musela zůstat i postranní koncová kolej, která slouží jak hasičům, tak i armádě. Náměstek primátora Jiří Němeček věří, že vytvoření společného přestupního místa zvýší zájem o železniční dopravu. „K tomu přispěje i lepší možnost parkování u nádraží,“ doplnil náměstek.

 

Nastavení cookies