28.02.2019
Jana Kodymová DiS.

Nadace EURONISA rozdělila v Liberci 43 tisíc

Předání šeků dvěma neziskovým organizacím z Liberce s výtěžkem ze 16. ročníku veřejné regionální sbírky proběhlo slavnostně v obřadní síni liberecké radnice.

 

Stalo se tak ve čtvrtek 28. února 2019 v 10 hodin na Magistrátu města Liberec. První šek byl předán organizaci Centrum Lira, z.ú. na pobytový kurz pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra. Z rukou pana primátora za účasti ředitele Nadace EURONISA Petra Dušáka jej převzala ředitelka organizace Alexandra Bečvářová. Ta mimo jiné hovořila o tom, jak dětí postižených autismem přibývá, a jak důležité je poskytování sociálně aktivizačních služeb rodinám. „Služby pomáhají k tomu, aby se u postižených dětí nerozvinulo problémové chování,“ uvedla. Druhý šek obdržela organizace REVA, o.p.s. na financování vzdělávání pracovnic v přímé péči. Za tuto organizaci šek z rukou pana primátora převzala ředitelka organizace Eva Štanclová, která zmínila důležitost vzdělávání asistentek: „Jejich práce je nelehká. Často pečují o těžce nemocné lidi, proto je navyšování profesní zkušenosti nezbytné.“ Poté ředitel Nadace EURONISA poděkoval všem partnerům, kteří se podíleli ať už finančně či materiálně na uskutečnění celé sbírky. Velký dík pana Dušáka zvláště směřoval školám, ze kterých pocházeli dobrovolníci do sbírky, i dobrovolníkům samotným, kteří se na předávání dostavili, a bez kterých by se sbírka nemohla uskutečnit. V Liberci to byla Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a VOŠ Liberec a Křesťanská ZŠ a MŠ J. A. Komenského. A poslední dík patřil všem libereckým dárcům, kteří přispěli do kasiček sbírky.

Nadace EURONISA v prosinci 2018 ukončila 16. ročník sbírky “Pozvedněte slabé!”. V něm se podařilo vybrat celkem necelých 130 tisíc korun. Tento ročník byl uspořádán v 5 městech Euroregionu Nisa a tam byla výše zmíněná částka rozdělena mezi celkem 10 neziskových organizací. Smyslem této sbírky je pomoci získat místním neziskovým organizacím prostředky na svoji činnost.

Významnými partnery celého projektu jsou, UniCredit Bank a.s., Liberecký kraj, OC FORUM, Jizerské pekárny spol. s r.o., COPIA Liberec spol. s r.o., Pytloun Grand Hotel**** Imperial, Kancl.cz, ČSOB a.s. a Václava Appeltauerová – pojišťovací makléř.

Mediálními partnery jsou Radio Contact Liberec a Český rozhlas Liberec.

Detailní informace o sbírkách a podpořených organizacích v jednotlivých městech

Liberec - sbírku uskutečnila SPŠSE a VOŠ Liberec a Křesťanská ZŠ a MŠ J. A. Komenského a podpořeny byly::

REVA, o.p.s. – na osobní asistenci lidem trpícím Alzheimerovou nemocí a osaměle žijícím seniorům

Centrum LIRA, z.ú. – na terapeutické aktivity určené rodinám s dětmi trpícími autismem

Jablonec n. N. - sbírku uskutečnila SUPŠ a VOŠ Jablonec n. N. a Gymnázium U Balvanu a podpořeny byly:

ROSKA Jablonec, z.s. – na zajištění hipoterapie pomáhající imobilním lidem trpícím roztroušenou sklerózou

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, z.s. – na aktivity sloužící rozvoji osobnosti mentálně postižených

Česká Lípa - sbírku uskutečnila Obchodní akademie ČL a Gymnázium ČL a podpořeny byly:

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s. – na pomůcky sloužící nevidomým vést plnohodnotný život

Denní a pobytové sociální služby, p.o. - na zakoupení komunikační pomůcky pro osoby s těžkým kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra

Turnov - sbírku uskutečnilo Gymnázium Turnov a SZŠ Turnov a podpořeny byly:

MŠ a ZŠ Sluníčko Turnov – na nákup nábytku upraveného potřebám dětí trpícím mentálním postižením či kombinovanými vadami

Slunce všem, z.s. – na nákup vybavení keramické dílny sloužící těžce mentálně postiženým s autismem

Rumburk - sbírku uskutečnila SZŠ a Obchodní akademie a SOŠ Mediální grafiky a polygrafie a podpořeny byly:

Oblastní charita Rumburk – na projekt „CHCEME DOKÁZAT VÍC“ zaměřený na pomoc dětem ze sociálně slabých rodin

Rytmus D, o.p.s. - na zajištění hiporehabilitace pomáhající lidem s mentálním, smyslovým a fyzickým postižením

Nadace EURONISA založená v roce 1995 z podnětu libereckého sboru Jednoty bratrské od svého založení rozdělila potřebným přes 35 milionů korun a podpořila z nich 1651 projektů 323 organizací. Dlouholetým patronem Nadace EURONISA je herec Stanislav Zindulka. Finanční prostředky nadace získává nejen z výnosů nadačního jmění, ale i z darů firem a jednotlivců či z benefičních akcí. Další aktivitou je veřejná sbírka „Pozvedněte slabé!“, jejímž patronem je herec Jiří Lábus.  Na podporu potřebným v letošním roce nadace rozdělila mezi 21 organizací přesně 800.000 Kč.

Foto: Jan Vrabec

Zdroj: TZ Nadace Euronisa

Nastavení cookies