11.03.2019
Jana Kodymová DiS.

Liberec mění vzhled Zpravodaje a vylepšuje webové stránky

Vedení statutárního města Liberec, které bylo na ustavujícím zastupitelstvu zvoleno v listopadu 2018, přichází v březnu s novinkami, které vylepší komunikaci mezi úřadem a občany. Změny se týkají zejména komunikačních nástrojů. Těmi jsou webové stránky města, radniční noviny Liberecký Zpravodaj a například také elektronický systém podávání žádostí o granty.

 

Webové stránky dostanou modernější tvář. Zásadní změnou bude smysluplnější rozvržení úvodní strany. Ta bude jednodušší, přehlednější a nabídne snazší přístup do nejčastěji vyhledávaných sekcí.

V jednotném vizuálním stylu jsme připravili také novou podobu radničního zpravodaje. Dosavadní podoba radničního zpravodaje už nám přišla poněkud okoukaná a chtěli jsme ji trochu osvěžit. Nahrával tomu i fakt, že město už má delší dobu k dispozici nový grafický manuál, který jen čekal na to, až se ho někdo chopí. Letitou modrou barvu, která už v souvislosti s novým stylem nedávala smysl, jsme nahradili aktuální červenou barvou a z původního Libereckého zpravodaje se stal ZpravodajˆLiberec. S tím samozřejmě souvisí i další grafické změny, které zaznamenáte prakticky na každé stránce. Věřím, že nový Zpravodaj bude pro čtenáře atraktivnější,“ popisuje primátor města Liberce Jaroslav Zámečník.

Dále by vedení města rádo obnovilo tradici vydávání Ročenek města Liberce. Tu naposledy publikovalo vedení primátora Jiřího Kittnera. Ročenka by měla zachytit stěžejní oblasti života města za kalendářní rok. Publikace bude obsahovat údaje, grafy a zajímavá fakta a čísla z úřadu a města, měla by shrnovat  hlavní údaje tak, aby byl patrný rozvoj města Liberce. Nabídne tím přehledně informace, které zajímají jak odborníky, tak laickou veřejnost. „Na grafické  i obsahové podobě ročenky v tuto chvíli pracujeme, inspirujeme se u jiných a přemýšlíme, jak ji udělat, co nejsrozumitelnější a přehlednou,“ popisuje liberecký primátor Jaroslav Zámečník.

Vylepšení zaznamená také elektronické podávání žádostí o granty. Liberecká radnice zavede nový elektronický systém na správu svých dotačních fondů. Žadatelům o dotace přinese zjednodušení a magistrátu odpadne náročná administrativa. Pro letošní rok zůstává systém podávání žádostí ještě v současné podobě. Systém Grantys chce město spustit už v letošním roce. Využije ho pro všech šest městských fondů.

Březnové číslo radničního Zpravodaje vychází tuto středu a je v podobě respektující grafický manuál statutárního města Liberec. Soutěž na nový vizuální styl vyhlásilo město v roce 2017 a vyhrál ji MgA. Ondřej Zámiš, který vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, ateliér grafického designu a vizuální komunikace.  Vylepšení webových stránek zpracovává městská Liberecké informační společnosti, a.s. Město za tyto úpravy zaplatí přibližně 70 000 Kč, bez DPH.  Hotové budou do konce měsíce března.

 

Nastavení cookies