Podklady pro 4. zasedání ZM - 25. 4. 2013

 

Nové body k zařazení na program:

5a. - Delegace zástupce obce na Valnou hromadu DPMLJ, a. s.

5b. Delegace zástupce obce na Valnou hromadu A. S. A., s. r. o.

6a. - Aktualizace indikativního seznamu IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci

12a. - původně navržen k zařazení, poté byl tento návrh stažen

12b. - Pozastavení výzev a poskytování dotací ze všech účelových fondů SML

16a. - Rezignace člena výboru pro školství, výchovu a vzdělávání

 

Program

1. Zahájení, schválení pořadu jednání
2. Diskuse občanů
3. Majetkoprávní operace
4. Přijetí daru – dešťová kanalizace, Krásná vyhlídka
5. Výroční zpráva o činnosti Městské policie Liberec za rok 2012
6. Aktualizace indikativního seznamu IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“
7. Vstup SML do Národní sítě Zdravých měst ČR
8. Zrušení usnesení ZM č. 150/2011 a 115/2012
9. Žádost o převod finančních prostředků z fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací do fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací
10. Návrh na čerpání fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací
11. Závěrečná zpráva o hospodaření Ekofondu za rok 2012
12. Návrh na přidělení dotací na podporu recyklace odpadů z rozpočtu Odboru správy veřejného majetku SML pro rok 2013
13. Návrh správní rady Fondu zdraví Statutárního města Liberec na přidělení dotací z Fondu zdraví Statutárního města Liberec v rámci I. výzvy roku 2013
14. Návrh rozpočtového opatření č. 2 Statutárního města Liberec na rok 2013
15. Návrh rozpočtového opatření č. 3 Statutárního města Liberec na rok 2013
16. Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města Liberec za I. čtvrtletí 2013
17. Změna čl. IV bod 9 Jednacího řádu Zastupitelstva města Liberec
18. Plnění usnesení zastupitelstva města za I. čtvrtletí roku 2013
19. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 3. řádného zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 28. 3. 2013
20. Informace, dotazy a podněty zastupitelů

I. Informace - o činnosti kontrolního výboru za I. Q. 2013

II. Informace - plnění usnesení RM za měsíc březen 2013

III. Informace - zpráva o využití finančních prostředků z Fondu pro rozvoj kulturních p. o.

IV. Informace - zpráva o využití finančních prostředků z Fondu pro rozvoj škoských p. o.

V. Informace - souhrn provedených přesunů - změn v rozpočtu SML

 

 

 

 

 

Nastavení cookies