Podklady pro 7. ZM - 5. 9. 2013

změny v podkladech:
4. 9. - staženy body č. 17, 18, 19, 20, navržen nový bod č. 15a

nové body k zařazení na program:

4a. - Majetkoprávní operace - prodej pozemků
6a. - Budoucí směnná smlouva - komunikace Vřesová - Habrová
14a. - Změna v personálním obsazení finančního výboru
14b. - Návrh na místopředsedu správní rady fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání
14c. - Návrh na místopředsedu správní rady ekofondu
15a. - Návrh na projednání námitek k ÚPML výborem pro rozvoj a územní plánování

Program

1.   Zahájení, schválení pořadu jednání
2.    Diskuse občanů
3.    Rezignace náměstka primátorky
4.    Majetkoprávní operace – Budoucí prodej pozemků
5.    Změna usnesení – oprava ceny v převodu pozemků v k. ú. Starý Harcov
6.    Přijetí daru – p. p. č. 1354/3 v k. ú. Vesec u Liberce
7.    Kapitalizace části dluhu a snížení splátky dluhu společnosti Sportovní areál Ještěd, a. s.
8.    Povodňové škody na komunikacích – červen 2013
       Přijetí dotace
9.    Zajištění skalního masivu ul. Svobody
       Přijetí dotace
10.    „Parky Lidové sady II.“ – Dodatek č. 1 dotační smlouvy
11.    Dodatky k dotačním smlouvám
12.    Návrh správní rady Ekofondu na rozdělení dotací z Ekofondu pro rok 2013
13.    Návrh Správní rady fondu partnerskou spolupráci na přidělení dotací z Fondu pro partnerskou spolupráci Statutárního města Liberec pro 1. a 2. kolo 2013
14.    Návrh Správní rady kulturního fondu SML na přidělení dotací z Kulturního fondu SML pro 2. kolo 2013
15.    Schválení návrhu zadání 71. změny Územního plánu města Liberec
16.    Národní síť Zdravých měst ČR – jmenování zodpovědného politika projektu
17.    staženo   
18.    staženo 
19.    staženo 
20.    staženo   
21.    Delegace zástupce obce na mimořádnou valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a. s.
22.    Plnění usnesení zastupitelstva města za II. čtvrtletí 2013
23.    Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 6. řádného zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 27. 6. 2013
24.    Informace, dotazy a podněty zastupitelů

Nastavení cookies