04.06.2014
Karel Horník

Na transparentních veřejných zakázkách ušetřilo město Liberec přes 150 milionů

Od jara roku 2011, kdy nastoupila do vedení statutárního města Liberce současná koalice (ČSSD, LO, VV, USZ), se podařilo městu na veřejných zakázkách ušetřit více než 150 milionů Kč.

„Už v prvních měsících působení nové koalice jsme přijali směrnici o zadávání veřejných zakázek podle semilsko-hrádeckého vzoru. Začali jsme vše zveřejňovat a výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat,“ řekl náměstek primátorky pro ekonomiku Jiří Šolc. „Dokonce jsme se tehdy jako první statutární město v republice přihlásili k transparentnímu veřejnému portálu (www.verejnyportal.cz),“ doplnil.

V prvním roce volebního období, v roce 2011, uspořilo v transparentních soutěžích město Liberec téměř 23 milionů korun. Například při opravě komunikací v okolí Nerudova náměstí činila celková úspora přes 9,1 milionů korun. Při realizaci úspor energií na MŠ Kytička se podařilo ušetřit nejméně 2 miliony korun. K tomu dalších 2,5 milionů korun ušetřilo město například veřejnou soutěží projektu Parky Lidové sady II.

Absolutně nejvyšší úsporu přinesl rok 2012, dohromady kolem 100 milionů korun. Podařilo se například ušetřit 20,9 milionů při první etapě úprav komunikací lokalita Lesní (Mozartova, Javorová), dále necelých 8 milionů při rekonstrukci ulice Matoušova a téměř stejnou částku při rekonstrukci mostu Ostašovská. Město i v tomto roce pokračovalo v opravách školních budov, na nichž ušetřilo dohromady stovky tisíc korun. Další úsporu přinesla v roce 2012 například i zakázka na modernizaci skateparku v Barvířské ulici, a to ve výši 62 tisíc korun, což představuje přes 30 procent z předpokládané ceny.

„Otevřenost a transparentnost, s nimiž jsme vstupovali do tohoto volebního období, se vyplatila. Nečekali jsme, že veřejné soutěže povedou až k tak velkým úsporám. O to víc jsme teď ve vedení města příjemně překvapení,“ řekla primátorka města Martina Rosenbergová.

Zakázky, vysoutěžené v roce 2013, přinesly městu celkovou úsporu 36 milionů korun s DPH. Například na soutěži poskytování mobilních telekomunikačních služeb ušetřil magistrát 2,4 milionů korun. Pro zajímavost, za tarif neomezeného volání platí město za jeden telefon 120 korun měsíčně. Další úsporu ve výši 3,7 milionů korun vynesla v roce 2013 revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina.

Šetřit veřejné finanční prostředky se městu daří vypisováním veřejných soutěží také v letošním roce, kdy dosavadní úspora činí prozatím 2,7 milionů korun. Například zajištění skalního masivu na ulici Generála Svobody přineslo oproti předpokládané ceně úsporu 1 milion korun. Při opravách komunikací po přívalových deštích (například ulice Zvolenská, Tichá, apod.) ušetřil magistrát stovky tisíc korun.

Nejvýznamnější úspora byla dosažena v projektu Centrum aktivního odpočinku v Lidových sadech (CAO). Cena, rozpočtovaná projektantem, byla ve výši 103 milionů Kč bez DPH. Vítěz veřejné zakázky nabídl realizaci stavby za 67,877.800,- Kč bez DPH. S připočtením DPH je skutečná úspora veřejných prostředků cca 42 milionů Kč, tedy téměř 35 procent.

„Při takovém rozdílu mezi cenou dle platných ceníků a cenou nabídkovou je velmi důležité zajistit zejména potřebnou kvalitu dodávané stavby. Zakázka v rámci výběrového řízení byla proto velmi podrobně zkoumána. Od dodavatelů jsme si vyžádali podrobnou specifikaci a to zejména dodávaných technologií. Projekt CAO zahrnuje novou budovu vstupu do ZOO a nové zázemí přístupné pro návštěvníky. Stavba je před dokončením,“ sdělil Jiří Rutkovský, náměstek primátorky, předseda hodnotící komise na veřejnou zakázku CAO.

Veřejné prostředky se daří šetřit transparentními soutěžemi také městským společnostem. Například Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou jen v loňském roce uspořil při dvanácti výběrových řízení celkem 6,3 milionů korun. Například výběrové řízení na úvěr na nákup 21 nových autobusů přineslo úsporu ve výši 2,1 milionů korun.

Nastavení cookies