08.06.2014
Karel Horník

Novou stezku, která vede po stopách sedmileté války, vysvětil vojenský kaplan

Božího požehnání se v pátek 6. června dostalo nové naučné stezce, která vede návštěvníky po stopách prvního celosvětového konfliktu, jenž se v roce 1757 prohnal Libercem.

Osmé zastavení stezky v parčíku ulice Gutenbergova vysvětil vojenský kaplan, římskokatolický kněz z východních Čech Petr Šabaka.

Stezku s informačními tabulemi, nazvanou Památná místa bitvy u Liberce 21. 4. 1757, vybudovala obecně prospěšná společnost Archa 13. Vydala rovněž stejnojmennou publikaci, která podrobně na základě výzkumů a posledních archeologických objevů přibližuje lidem zajímavá fakta o této historické události. Osm zastavení, rozmístěných po celém městě, představuje bitvu mezi rakouskými a pruskými vojsky u Liberce v roce 1757 a Sedmiletou válku (1756 – 1763).

„Tyto památky zde byly vždycky, ale my jsme si jich nevšímali. Věřím, že naučná stezka nebude přitahovat pouze zájem turistů, ale také obyvatel Liberce, kteří tak mohou i díky ní poznávat své kořeny,“ poznamenal kněz Petr Šabaka, který ve své modlitbě popřál přítomným, aby jejich smysly dokázaly odhalovat vše, co je skryté – tak, jako po staletí ležely v zemi skryty pozůstatky z bitvy u Liberce.

Novou publikaci při vysvěcení osmého zastavení naučné stezky pokřtili za město Liberec také náměstci primátorky Jiří Šolc a Kamil Jan Svoboda. „Vznikla krásná stezka o nekrásných věcech. Děkuji všem, kteří se o její vznik zasloužili, a doufám, že ji její vysvěcení pomůže chránit před vandaly,“ řekl Jiří Šolc.

Na počest padlým vojákům zadunělo v pátek parčíkem také několik salv z repliky děla, používaného v sedmileté válce, a střelba z pušek v provedení historické skupiny ve vojenských stejnokrojích z poloviny osmnáctého století. „Tato místa, plná bolesti a utrpení, se dnes proměňují v místa smíření,“ upozornil náměstek Kamil Jan Svoboda.

Další zastavení stezky najdou zájemci například u Libereckého zámku, kde byl tehdy vojenský lazaret, potom třeba na Keilově vrchu, na ulici Kubelíkova nebo nad ostašovským kostelíkem. Jak upozornil Petr Pimek z Archy 13, jednotlivá zastavení jsou rozeseta po celém Liberci a projít naučnou stezku celou zabere hodně času. Podrobná mapka je ostatně součástí publikace.

Sedmiletá válka, vedená o území, peníze a moc, byla prvním celosvětovým konfliktem, do něhož byly zataženy téměř všechny kontinenty. Bitva u Liberce znamenala její nejvýznamnější milník. Jak upozornil archeolog Severočeského muzea v Liberci Petr Brestovanský, který se na vybudování stezky i vydání publikace podílel, válka to byla bratrovražedná. Na obou stranách bitvy u Liberce, do níž bylo nasazeno přes 26 tisíc mužů, stáli proti sobě Češi. V bitvě padlo bezmála 1.600 vojáků. Skončila vítězstvím pruského vojska.

Průvodce naučnou stezkou je možné si prostudovat také v elektronické podobě na adrese:

http://www.archa13.cz/cz/pruvodce1757.pdf

Text a foto: Zuzana Minstrová

 

Nastavení cookies