18.05.2010
Karel Horník

Úspěšně realizovaný projekt města Liberec

Projekt „Podpora moderních forem výuky na ZŠ Libereckého kraje“ se úspěšně blíží ke svému závěru.

V současné době probíhají poslední  vzdělávací tréninky, na kterých si pedagogové, zapojení do projektu, ověřují získané vědomosti a  vzájemně připomínkují vytvořené prezentace. V průběhu května a června budou všechny prezentace začleněny do výuky a koncem školního roku 2009/2010 budou veškeré prezentace distribuovány na všechny  ZŠ Libereckého kraje. Konečný počet vytvořených prezentací v průběhu projektu je 120. Nová forma výuky, která je díky tomuto projektu na  zúčastněných školách zavedena do praxe, bude mít velký přínos pro atraktivitu vyučovacích hodin a aktivní zapojení žáků do samotné výuky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky za finanční spoluúčasti SML.

 

Nastavení cookies