10.09.2020
Karel Horník

Stav projektu

Aktuální stav projektu

03/2017 uzavřena Smlouva o dílo na projektovou přípravu (Hlaváček – architekti, s.r.o. - 538.450 Kč s DPH) – na základě výběrového řízení
09/2017-04/2018 územní a stavební řízení
11/2017 uzavřena Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem poskytování sociální služby (Návrat, o.p.s. - bez finančního plnění) – na základě zadávacího řízení
08/2018 uzavřena Příkazní smlouva na technický dozor stavebníka (IBR Consulting, s.r.o. – 163.350 Kč s DPH) – na základě poptávkového řízení
08/2018 uzavřena Příkazní smlouva na funkci koordinátora BOZP (IBR Consulting, s.r.o. – 136.125 Kč s DPH) – na základě poptávkového řízení
09/2018 uzavřena Smlouva o dílo na stavbu (STAVO – UNION, stavební společnost s r.o. – včetně dodatků 16 599 843,77 Kč s DPH) – na základě zadávacího řízení
05/2019 uzavřena Kupní smlouva na dodávku vybavení 1 (ABCD Služby školám s.r.o. – včetně dodatku 487 858,69 Kč s DPH) – na základě výběrového řízení
06/2019 uzavřena Kupní smlouva na dodávku vybavení 2 (ABCD Služby školám s.r.o. – 180 217,40 Kč s DPH) – na základě poptávkového řízení
 


Dílčí náklady projektu

projektová příprava (DÚR, DSP, DPS, AD, IČ, EP)  565 000 Kč 
rekonstrukce objektu na azylový dům (stavební práce) 16 600 000 Kč
vybavení azylového domu 668 000 Kč
technický dozor stavebníka a dozor BOZP 300 000 Kč 
věcné náklady (publicita, CBA, studie proveditelnosti apod.) 119 000 Kč 

 

Nastavení cookies