25.01.2019
Karel Horník

Dobrovolní hasiči z Růžodolu bilancují

Máme za sebou rok 2018 a pomalu se ohlížíme a rekapitulujeme, co se nám v uplynulém roce podařilo a co ne. Stejně tak hodnotí svou činnost i naši dobrovolní hasiči. A že toho nebylo málo jasně vyplývá z následující zprávy o činnosti sboru v Růžodole I, viz zpráva níže.

 

Dnes je na čase přidat malou rekapitulaci loňského roku, ve kterém jsme se opravdu nenudili. Včetně všech činností uvedených v přiložené statistice je třeba dále připočítat pravidelné cyklické školení všech členů výjezdové jednotky a dále školení strojníků a velitelů družstev, obsluhy motorových pil apod. Také se pravidelně scházíme každou středu od 16:00 do večerních hodin, kdy provádíme údržbu techniky a výzbroje a výstroje.

Naše jednotka se rovněž (již po několikáté v řadě) zúčastnila Helicopter Show 2018, při které mimo jiné proběhl nácvik transportu břemen a osob v podvěsu vrtulníku, hasební zásah na objekt železničních vagónů a vytváření prostupů skrze konstrukce těchto vagónů a ve spolupráci s Leteckou záchrannou službou libereckého, ústeckého a královéhradeckého kraje probíhala záchrana osob z vagónů za pomoci vrtulníků. Při cestě na Helicopter Show také proběhl ve spolupráci s Water Rescue Liberec výcvik na vodním toku a záchrana osob s využitím traverzu a raftů. Výcviků i Helicopter Show 2018 se společně s námi zúčastnily i jednotky SDH Višňová, SDH Liberec - Karlinky, SDH Pilínkov, SDH Kněžmost, SDH Bakov nad Jizerou a SDH Český Dub, které tímto zdravíme a těšíme se na další spolupráci.

Během roku byla jednotka rovněž vyslána k hašení dvou velkých lesních požárů. První z nich byl v obci Dubá na Českolipsku a další mezi Raspenavou a Oldřichovem v Hájích. Mimo jiné pak i k rozsáhlému požáru farmy Vysoká v katastru obce Chrastava.

V loňském roce nezahálelo ani naše lezecké družstvo, které několikrát trénovalo na ještědských Vířivých kamenech, kde proběhl nácvik záchrany osoby z visu a její následný transport
v evakuačních nosítkách. Dále lezecké družstvo trénovalo na stožáru lanovky na Ještěd. Tento trénink spočíval ve výstupu po konstrukcích, slaňování a záchraně osob v evakuačním trojúhelníku.

Každoroční výcvik také proběhl na Velkém a Malém Písečáku v Příšovicích, při kterém členové jednotky trénovali lezecké techniky, výcvik dle Cvičebního řádu JPO a práci na vodních plochách s pomocí člunu.

Výcvik v záchraně z vody a zdokonalování fyzické kondice členů jednotky, ve spolupráci s Water Rescue Liberec, také probíhal v plaveckém bazénu ZŠ Vrchlického. Plavání se rovněž zúčastnili i naši malí členové, kteří si tuto činnost velmi pochvalovali. Dětem přitom byla vštěpována základní pravidla bezpečnosti u vody a způsoby záchrany tonoucích.

Ve spolupráci s firmou DSA Aviation Company provedli naši certifikovaní vazači uvázání břemen do podvěsu vrtulníků a zajištění jejich přesunu na cílové místo včetně jejich ukotvení. První akcí byla instalace klimatizačních jednotek na střechu budovy OC Letmo Brno.
V červenci proběhlo taktéž přemístění klimatizace, a to po demontáži staré a již dosluhující klimatizace (o hmotnosti 700 Kg) na budově OC Fénix v Praze, kterou bylo nutné snést za pomoci vrtulníku na zem, a poté namísto ní instalovat dvě nové o celkové hmotnosti 1000 Kg. Naši vazači břemena uvázali a navedli vrtulník na cílová místa. Další akcí byl transport plaveckého bazénu o hmotnosti 900 Kg v obci Toveř u Olomouce. Vrtulník byl neveden i s břemenem na zahradu jinak nepřístupného domu, kde byl bazén ukotven. V říjnu byla za účasti vazačů provedena výměna vodovodního potrubí přečerpávací stanice na přehradě Vranov. Celkem se jednalo o 15 ks potrubí, každé o hmotnosti 1 tuny. Byl proveden transport starého potrubí poté instalace nového, a to celé v těžkém a svažitém terénu. Hned následující měsíc (tedy v listopadu) byl proveden transport vířivé vany ze střechy výškové budovy v Praze a její snesení na přilehlou louku. Poslední akcí roku 2018 bylo vápnění rybníků Buňkov u Přelouče po nákaze ryb. Během tří dnů bylo provedeno 122 uvázání vaků a jejich shozů za pomoci vrtulníku na plochu rybníku. Po celou dobu bylo nutné pracovat v ochranných protichemických oděvech a maskách proti vápennému prachu. Společnosti DSA tímto děkujeme a těšíme se na další vzájemnou spolupráci.

Jako každý rok naše SDH také pořádalo soutěž „Memoriál záchranářů z Manhattanu“, při kterém soutěžní družstva vybíhají budovu Krajského úřadu v Liberci. Soutěž se koná na počest složek IZS, které zasahovali dne 9. září 2001 při teroristickém útoku na budovy Světového obchodního centra v New Yorku, a kteří zde položili životy při záchraně druhých. V roce 2018 se soutěže zúčastnilo 16 družstev z řad dobrovolných i profesionálních hasičů, 2 družstva záchranářů a 6 družstev příslušníků Policie ČR.

Další akcí, kterou náš sbor tradičně pořádal, byl Den otevřených dveří a Den dětí, při kterých nás navštěvují děti ze základních a mateřských škol a širokého okolí. Dětem je předváděna technika a vybavení sboru. Tradiční akcí pořádanou sborem je rovněž pálení čarodějnic.

 

Za SDH Růžodol I.: Bc. Jan Žežulka, Ing. Nikola Hovorková

 

 

Nastavení cookies