16.01.2019
Karel Horník

Dobrovolní hasiči z Krásné studánky pomáhali při sněhové kalamitě

V minulých dnech i k nám doputovalo pravé zimní počasí. Intenzivní sněžení postihlo území celého Libereckého kraje a komplikacím v podobě nesjízdných komunikací, problémů s popadanými stromy a dalšími potížemi se nevyhnulo ani město Liberec.

Do odstraňování některých kalamitních stavů se zapojili i naši dobrovolní hasiči z jednotky v Krásné Studánce. V průběhu celého odpoledne dne 9. ledna 2019 na žádost provozovatele
a po dohodě se zřizovatelem prováděli monitoring situace v hasebním obvodu (K. Studánka, Radčice, Kateřinky, Rudolfov a Ruprechtice). Hlavním úkolem bylo zajištění plynulosti dopravy, především autobusů MHD a zásobování. Jednotka odstraňovala popadané stromy
a větve nebo porosty, které hrozily pádem. Dále vyprošťovala zapadlé automobily, zajišťovala regulaci dopravy a posyp komunikace pro autobusy MHD. Při své činnosti jednotka využívala i nový dopravní automobil a vybavení, které získala v rámci projektu EU. Činnost byla ukončena až ve večerních hodinách, kdy se situace stabilizovala.

Nastavení cookies