Pozor na tyto firmy!

 

Podváděly a musely za to zaplatit - známé šmejdí firmy

Mnoho organizátorů předváděcích prodejních akcí se v předchozích letech již dostalo do konfliktu se zákonem. V následujícím přehledu najdete seznam firem, které ČOI pokutovala za protiprávní jednání v letech 2014 a 2015. Účast na akcích takto potrestaných firem považujeme za vysoké riziko!


 

 

Nejčastější prohřešky organizátorů předváděcích akcí:

 

  • nedodržení oznamovací povinnosti související s pořádáním organizovaných akcí (prodávající neoznámili České obchodní inspekci konání organizované akce ve stanoveném rozsahu, pravdivě nebo úplně, nedodrželi termín oznámení konání organizované akce nejpozději 10 pracovních dnů před datem jejího konání),
  • nedodržení povinnosti uvádět v pozvání k účasti na organizované akce stanovené údaje (nejčastěji chyběl časový harmonogram akce, identifikace nabízených či propagovaných výrobků nebo byli spotřebitelé přímo klamavě informováni o náplni organizované akce),
  • použití některé z forem nekalých obchodních praktik (prodávající například uváděli zavádějící nebo nepravdivé informace, týkající se práva spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy, nebo vůbec neinformovali spotřebitele o právu na odstoupení od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory, nepravdivě informovali spotřebitele o lhůtě na vrácení zaplacené kupní ceny v případě odstoupení od smlouvy ze zákona),
  • neposkytnutí řádných informací o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění a porušení formálních náležitostí přijetí a vyřízení reklamace,
  • neúplné a nepravdivé informace ve smlouvách.


     

     

V roce 2015 z udělených pokut ČOI nabylo právní moci 258 z nich, a to v celkové výši přes 29,5 miliónu korun. V Libereckém a Ústeckém kraji provedli inspektoři celkem 54 kontrol, ve dvou třetinách případů zjistili porušení zákona. Nejvyšší pokutu obdrželo v rámci celé ČR těchto deset společností:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěrečná zpráva ČOI za rok 2015. KE STAŽENÍ 

Zdroj: Česká obchodní inspekce

  

V roce 2014 z udělených pokut ČOI nabylo právní moci celkem 260 z nich, a to v celkové výši přes 29,1 miliónu korun. V Libereckém a Ústeckém kraji provedli inspektoři celkem 109 kontrol, v 73 % případů zjistili porušení zákona. Právní moci nabyly pokuty za 8,2 miliónu korun. Přehled společností, které obdržely pokutu ve výši alespoň 100.000 korun (sestupně):

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky:

*) Beck Czech, s.r.o., 9. ledna 2013 změnila název na Czech Europe, s.r.o., a od 14. srpna 2013 podniká pod názvem HOME TECH, s.r.o.

**)Beck Europe, s.r.o., dříve Beck Czech,s.r.o., nyní HOME TECH, s.r.o.

 

 

Závěrečná zpráva ČOI za rok 2014. KE STAŽENÍ

Zdroj: Česká obchodní inspekce

 

Nastavení cookies