20.09.2012
Jan Král

Strategický plán rozvoje města Liberec 2002 – 2015

Strategie rozvoje města Liberec byla schválena usnesením ZM č. 18/02 ze dne 26.2.2002.

Nastavení cookies