Lesní koupaliště – volnočasové a sportovní zázemí

Název: Lesní koupaliště – volnočasové a sportovní zázemí

Popis: Areál lesního koupaliště vnímáme jako místo s velkým potenciálem, kterému chybí jen málo k tomu, aby dobře fungovalo. Kromě kvalitní péče o jeho technickou část provozu je důležité vytvoření kvalitního zázemí pro rozvoj vedlejších aktivit, které se okolo vodní plochy nabízejí. Navrhujeme pro areál koupaliště drobnou stavbu zázemí, která bude v budoucnu doplněna o další nezbytné funkce (převlékárny, toalety, lehké občerstvení), dále navrhujeme areál doplnit o hřiště pro plážové hry a venkovní posilovnu.

  1. montovaná dřevostavba jednoduché konstrukce na stávající betonové ploše, která tvoří skelet pro budoucí doplnění o převlékárny, toalety, zázemí pro sportovce, skladové a provozní zázemí areálu a provoz lehkého občerstvení
  2. hřiště pro plážové míčové hry
  3. venkovní tělocvična workoutové hřiště – soubor protahovacích nářadí a jednoduchých strojů

Předpokládaný rozpočet projektu 890 000 Kč.

Místo realizace návrhu: Lesní koupaliště – Liberec

Jméno a příjmení navrhovatele: Pavel Eliáš – za Spolek Lesní koupaliště

 

Nastavení cookies