22.10.2020
Jan Král

Město realizuje první projekty podle občanů

Květnatý kruhový objezd si přáli občané města Liberce, když na začátku letošního roku hlasovali pro projekty v participativním rozpočtu. Ten proběhl poprvé a město na jeho první ročník vyčlenilo 5 milionů korun. Projekt výsadby kruhového objezdu trvalkami, růžemi a travinami u terminálu MHD ve Fügnerově ulici získal 327 pozitivních hlasů.

Je patrné, že Liberečanům není lhostejné, jak naše město vypadá a jak se v něm žije. Lidé sami rozhodli o tom, jak vylepšit své okolí nebo zlepšit život ve své ulici. Do hlasování se zapojilo 3422 Liberečanů. Část projektů stihneme realizovat ještě letos a zbytek dokončíme v příštím roce. Navíc projekty, které neuspěly letos, mohou jejich navrhovatelé přihlásit do dalšího ročníku,“ uvádí primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

 

Podzimní výsadba květin ve městě

Ve zkrášlování veřejného prostoru město pokračuje i na podzim. V současné době se dokončují práce na výsadbě trvalek v Blažkově ulici u terminálu MHD, kde se obměnil sortiment za vypadlé nebo příliš dominující druhy. Nová výsadba ozdobí také prostor za divadlem F. X. Šaldy, kde trvalky a traviny doplní stávající výsadbu cibulovin. V neposlední řadě se osadí i dva menší ostrůvky v Palachově ulici, kde doplní už dříve založené růžové a trvalkové záhony podél silnice.

Začátkem října proběhlo osetí části parku v Rochlici u kostela sv. Jana Křtitele, kde tak vzniká květnatá louka, která nahradí část intenzivně sečeného trvalého travního porostu. Jedná se zhruba o cca 850 m2 plochy. „Prosíme občany, kteří se budou v parku pohybovat, aby neodstraňovali pásky či cedule a nepohybovali se v místě výsevu. Každoročně navyšujeme celkový podíl květin ve městě, ať to jsou trvalky, letničky, cibuloviny, nebo okrasné traviny, které budou lahodit nejenom oku kolemjdoucího, ale také pomohou více zadržet vodu a především přilákají na barevnou paletu květů různé druhy hmyzu,“ vysvětluje vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru Lucie Sládková.

 

O participativním rozpočtu

Lidé vybírali na webu https://www.participativni-rozpocet.cz/liberec/ po dobu dvou měsíců z 29 návrhů, které na podzim loňského roku sami vymysleli a podali. Projekty byly rozděleny do dvou kategorií: 13 menších projektů v hodnotě do 150 000 Kč a 16 velkých projektů v hodnotě od 150 000 Kč do 1 milionu Kč. Celková hodnota předložených návrhů byla přibližně 13 milionů korun. Každý hlasující mohl dát tři kladné hlasy a jeden záporný.

Největší podporu získalo z velkých projektů vytvoření volnočasového a sportovního zázemí na Lesním koupališti, dále oprava cyklostezky v Machníně a vytvoření Broumovského náměstí. Z těch menších posbírala nejvíc hlasů kultivace zeleně na Šaldově náměstí, oprava vyhlídky Jezdec či pocta Františkovi Peterkovi.

Realizace se podle výsledků hlasování dočká 12 projektů v celkové přibližné hodnotě 4,8 milionu korun. Jedná se o tyto projekty: Kultivace zeleně před prodejnou Káva čaj na Šaldově náměstí, Oprava vyhlídky Jezdec, Pocta Františkovi Peterkovi, Odpočinkové molo na ulici 5. května, Vytoužené dětské hřiště v Horním Hanychově, Květnatý kruhový objezd u terminálu MHD Fügnerova, Terénní úprava v areálu liberecké střelnice, Park u Maršíkovy ulice a znovuobjevení Plátenického potoka, Lesní koupaliště – volnočasové a sportovní zázemí, Oprava cyklostezky Odra/Nisa v Machníně – kaluže a bahno pryč!, Broumovské náměstí, Revitalizace parku na náměstí Českých bratří.

Absolutně nejvíce hlasů, 1127, získal projekt na vytvoření volnočasového a sportovního zázemí na Lesním koupališti. Zároveň dostal 66 záporných hlasů. Druhý v pořadí s 539 hlasy skončil projekt opravy cyklostezky v Machníně. Líbil se také nápad na vytvoření Broumovského náměstí před Základní školou Broumovská – ten získal 510 kladných hlasů a jen 35 záporných.

V současné době soutěžíme revitalizaci dětského hřiště na náměstí Českých Bratří. Do konce listopadu bude v Horním Hanychově na přání občanů zrealizována pyramida, tedy dětský herní prvek. Některé projekty je ještě potřeba projednat například se stavebním úřadem a vyhlásit výběrová řízení na firmu, která samotnou stavbu zrealizuje,“ doplnil primátor Jaroslav Zámečník.

Více o jednotlivých projektech najdete na webu: https://www.participativni-rozpocet.cz/liberec/
Podrobné výsledky hlasování: https://www.participativni-rozpocet.cz/liberec/vysledky-hlasovani-2020/

 

Nastavení cookies