30.08.2019
Jan Král

Žáci se po roce vrací zpět do své školy na náměstí Míru

Rekonstrukce Základní školy náměstí Míru v Ruprechticích je po roce u konce. Po roce se sem opět vrátí žáci a školní výuka.

První školní den tady děti nastoupí do zbrusu nových učeben a modernizovaných prostor, které si v pátek 30. srpna při slavnostním předání projektu prohlédlo vedení města, primátor Jaroslav Zámečník a náměstci Jiří Němeček, Jiří Šolc a radní Petr Židek. 

Slavnostním přestřižením pásky  město Liberec ukončilo realizaci tří dotačních projektů pod názvy „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ náměstí Míru“, „5.1a Snížení energetické náročnosti ZŠ náměstí Míru“ a „5.1b Snížení energetické náročnosti ZŠ náměstí Míru“. ZŠ nám. Míru touto přestavbou získala zcela nový ráz a moderně vybavené učebny.

Projekty jsou spolufinancovány z fondů Evropské unie, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci Integrovaného plánu rozvoje území Liberec – Jablonec nad Nisou a dále Operačním programem Životní prostředí.

Zhotovitelem stavby byla společnost BREX, spol. s r. o. za celkovou cenu díla 73,6 mil. Kč bez DPH. Dokončení stavby se oproti původnímu předpokladu prodloužilo o cca 2 měsíce z důvodu rozšíření rekonstrukce na téměř kompletní přestavbu základní školy včetně výměny povrchů a kompletní výmalby. Dodavatelem vybavení byla společnost ART Vision spol. s r. o. za celkovou cenu 3,8 mil. Kč bez DPH. Technický dozor investora zajišťovala společnost IBR Consulting s.r.o. a projektovou dokumentaci vypracovala společnost Energy Benefit Centre a.s.

V rámci projektu „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ náměstí Míru“ bylo vybudováno 5 odborných učeben včetně nezbytných stavebních úprav a pořízeno vybavení za účelem rozvoje žáků v klíčových kompetencích a podpory sociální inkluze včetně zajištění bezbariérového přístupu. V oblasti komunikace v cizích jazycích byla vybudována multimediální jazyková učebna, v oblasti technických oborů, řemeslných oborů a přírodních věd byly vybudovány učebny praktické výuky vaření, řemeslná dílna, zahradnická dílna a přírodovědná učebna. Dále byla vybudována multimediální učebna (vč. vnitřní konektivity školy), která podpoří schopnost práce s digitálními technologiemi a vzniklo poradenské pracoviště pro výchovného poradce a poradenské pracoviště pro preventistu sociálně patologických jevů. Z Integrovaného operačního programu a státního rozpočtu bude hrazeno celkem 85% ze způsobilých výdajů, které představují částku max. 34,3 mil. Kč.

V rámci projektu „5.1a Snížení energetické náročnosti ZŠ náměstí Míru“ došlo k zateplení fasády, výměně oken a dveří, k rekonstrukci elektroinstalace a k výměně zdroje tepla. Stavební úpravy vedly k zlepšení tepelně izolačních vlastností obou budov základní školy a tím ke snížení jejich energetické náročnosti. Z Operačního programu Životní prostředí bude v rámci tohoto projektu hrazeno celkem 40% ze způsobilých výdajů, které představují max. 7,5 mil. Kč.

V rámci projektu „5.1b Snížení energetické náročnosti ZŠ náměstí Míru“ byla vyřešena instalace řízeného větrání s rekuperací tepla. Z Operačního programu Životní prostředí bude v rámci tohoto projektu hrazeno celkem 70% ze způsobilých výdajů, které představují max. 6,4 mil. Kč.

Poděkování patří jak pracovníkům Magistrátu města Liberec, kteří se na projektech podíleli a dotáhli rekonstrukci do úspěšného konce, tak zaměstatncům školy, kteří obětovali poslední týdny prázdnin a připravili všechny učebny a celou škol tak, aby mohla výuka 2. září začít. A povedlo se.

 

Nastavení cookies