09.07.2021

Začíná výstavba vodojemu Horská. Zajistí dostatek pitné vody nejen lidem v Ruprechticích

V Liberci včera oficiálně začala dlouho očekávaná výstavba vodojemu Horská s přivaděčem. Investice zhruba za 70 milionů korun má vyřešit nedostatečné zásobování vodou především pro část Ruprechtic.

Město na projekt získalo dotaci ve výši přes 46 milionů z Ministerstva pro životní prostředí. Dalších 13 milionů pak zaplatí Severočeská vodárenská společnost (SVS), a.s.

Na špatné zásobování vodou kvůli nedostatečné kapacitě vodovodní sítě si obyvatelé z části Ruprechtic kolem Horské ulice stěžovali téměř 20 let. Dnes odpoledne město oficiálně předalo stavbu dodavatelské firmě, která začne se stavbou vodojemu s přivaděčem a navazujících sítí. Dokončit je má nejpozději začátkem prosince příštího roku.

Jde o strategickou investici, která má do budoucna zajistit dostatek vody nejen pro tuto městskou část, ale po dobudování vodovodních řadů i pro Kateřinky, Radčice a Krásnou Studánku. V první fázi by podle našich odhadů měla stavba nového vodojemu pomoci více než tisícovce tamních obyvatel,“ říká náměstkyně primátora Radka Loučková Kotasová.

Optimální technické řešení má garantovat nejen dodávku pitné vody pro oblast kolem ulic U Slunečních lázní a Elišky Krásnohorské, ale do budoucna i pro připojení domů v oblasti ulic Kovařovicova, Hostivítova, Divoká, Krakonošova a Trpasličí.

Stavební práce na vodojemu a další infrastruktuře omezí na několik měsíců dopravu v této části Liberce. Veřejnost musí počítat s tím, že v lokalitě budou uzavírky a regulace dopravy.

„Půjde o skutečně náročnou stavbu, která lidem dočasně trochu znepříjemní život. Věřím ale, že budou shovívaví. Už proto, že na vyřešení problému s nedostatkem pitné vody v této části města čekali spoustu let,“ dodává náměstkyně primátora Radka Loučková Kotasová.

Souhrnné informace o projektu:

 • název projektu – Vodojem Horská a zásobní řady
 • spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra
 • schválená dotace – 63,75 % způsobilých výdajů, max. do výše 46.389.368 Kč
 • žádost podána v lednu 2020, poskytnutí dotace až na základě schválení výjimky z podmínky hlavního vlastníka v prosinci 2020
 • v rámci projektu bude vybudováno:
  • vodojem k akumulaci pitné vody pro Ruprechtice, kapacita 2 x 250 m3
  • přivaděč ke gravitačnímu zásobení vodou z vodojemu Orion o délce 2 195 m
  • vodovodní řady III. a IV. tlakového pásma o celkové délce 1 990 m v ulicích Na Vyhlídce, Divoká, Kovařovicova a Nezamyslova
  • odvod odpadních vod z vodojemu, který dále pro ulici Kovařovicovu poslouží jako kanalizační řad 
 • jedná se o strategickou investici – optimální technické řešení pro budoucí dostatečné zásobení vodou nejen pro Ruprechtice, ale po dobudování vodovodních řadů i pro Kateřinky, Radčice a Krásnou Studánku
 • po dokončení zadávacích řízení odhadujeme celkové náklady na projekt na cca 70 mil. Kč, z toho lze z dotace pokrýt řádově 37 mil. Kč; na zbývající náklady přislíbila spolufinancování SVS a.s. (žádáme řádově o 13 mil. Kč)
 • zhotovitelem stavby je „Společnost VDJ Horská Liberec“, tvořená společníky ŠEBESTA VHS, v.o.s. a ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s r.o., cena stavebních prací činí 63.963.525 Kč vč. DPH
 • technický dozor stavebníka a dozor BOZP zajišťuje společnost BUNG CZ s.r.o., cena je 390 830 Kč vč. DPH
 • autorem projektu je SNOWPLAN spol. s r.o. (zodpovědný projektant Ing. Petr Kořínek)

Nastavení cookies