03.11.2016
Jan Král

Město zvažuje odkup plochy autobusového nádraží

S ohledem na přípravu projektu Terminál Liberec, který by měl vyřešit dlouhodobě neutěšený stav autobusového nádraží pro meziměstské a dálkové spoje, zvažuje město odkoupení plochy autobusového nádraží. Jeho provoz zajišťuje soukromá společnost Autobusové nádraží Liberec (ANL) s.r.o., která zároveň vlastní všechny pozemky.

„Město v této společnosti nemá žádnou majetkovou účast, takže naše možnost podílet se na rozvoji tohoto důležitého dopravního uzlu je omezená,“ komentoval náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace Jan Korytář.

Městu přitom stav autobusového nádraží dlouhodobě nevyhovuje, protože neposkytuje adekvátní služby cestujícím ani dopravcům. Liberec proto na přilehlých městských pozemcích plánuje vybudovat odbavovací terminál s parkovacím domem, který by měl cestujícím i dopravcům poskytnout důstojné zázemí a odpovídající infrastrukturu.

„Celkový rozpočet projektu Terminál Liberec dosahuje přibližně 160 milionů korun a předpokládáme u něj finanční podporu z evropských fondů a případně i od státu. Nový odbavovací terminál by byl s nástupní částí autobusového nádraží úzce provázaný, a z toho důvodu zvažujeme možný odkup společnosti ANL. Šlo by o smysluplný krok, který by umožnil nejen logické propojení budovy terminálu a samotného nádraží, ale také další rozvoj celé plochy včetně případné bytové výstavby. Vše je ale nejprve nutné právně i ekonomicky detailně posoudit,“ informoval Jan Korytář.

Liberečtí radní již schválili zahájení jednání s vlastníkem společnosti ANL s.r.o. o případném odkupu. Pokud by majetkoprávní vztahy zůstaly tak, jak jsou, muselo by město z pohledu vlastníka terminálu v budoucnu úzce spolupracovat se společností ANL, která by nadále zůstala majitelem a provozovatelem nástupní části autobusového nádraží.

 

Nastavení cookies