18.01.2024
Jan Král

Rekonstrukce ZŠ Jabloňová se blíží ke konci

Měsíc a půl nás dělí od předání zrekonstruované školy zpět do běžného „provozu“. Žáci druhého stupně se tak po jarních prázdninách vrátí zpět do svých lavic.

Škola v průběhu rekonstrukce prošla rozsáhlou proměnou. Jedná se nejen o úpravy, které jsou na první pohled viditelné, ale hlavně o technické zhodnocení školy, což má vliv na provoz školy jako takové. V celé budově jsou nové elektrorozvody, nová vzduchotechnika, je zajištěna bezbariérovost objektu a jsou osazena nová úsporná svítidla. Čeho si však všimnou žáci, to jsou hlavně nové podlahové krytiny, nové dveře do jednotlivých učeben, nábytek v učebnách a samozřejmě nově vybudované odborné učebny. Ty vznikly v nástavbě prvního patra a zároveň rekonstrukcí stávajících učeben v původním objektu školy. Jedná se o 6 odborných učeben – přírodovědná, 3 jazykové, informatika a robotika, cvičná kuchyňka. Cela tato zdařilá rekonstrukce bude mít vliv na zkvalitnění výuky.

V současné době finišují stavební práce i výroba nábytku. Nábytek bude dodán do školy v průběhu února. Dále budou na přelomu měsíce února a března dodány výukové pomůcky a veškeré IT vybavení, aby bylo vše připraveno pro výuku od 4.3.2024.

Jedná se o projekt spolufinancovaný Evropskou unií – Integrovaným regionálním operačním programem - Integrovanou teritoriální investicí aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou („ITI“) a velká část nákladů na daný projekt tak bude financována dotačními prostředky z EU.

O fotografie všech nových učeben a zrekonstruovaných prostor se s vámi podělíme po dokončení prací.
 

Nastavení cookies