27.06.2017
Karel Horník

Veřejné projednání na lesním koupališti bylo bouřlivé

Veřejné projednávání dalších úprav okolí Lesního koupaliště bylo místy bouřlivé. Nejen proto, že se na jeho konci spustila bouřka, ale i proto, že jeho účastníci neměli shodný názor zejména na plánovanou opravu bazénové vany.

Zhruba padesátka občanů přišla diskutovat přímo do areálu bývalého koupaliště. Ačkoliv na začátku zaznělo, že se bude projednávat pouze úprava a vybavení jeho okolí, v diskusi dlouho dominovalo téma, zda a jak by měla být opravena bývalá vana z jizerské žuly. Větší část účastníků měla k plánu města obnovit vanu do původního stavu skeptická, částečně z toho důvodu, že by raději přivítali přírodní nádrž a částečně proto, že zde byla obava, že půjde o klasické oplocené komerční koupaliště jako např. Vápenka nebo Sluníčko a místo tak ztratí svoji hodnotu.

Velkým tématem bylo i to, zda bude areál v budoucnu oplocen. Zde bude město patrně směřovat k odstranění současného plotu a jeho nahrazením přírodním či spíše symbolickým, tak, aby byl areál dobře přístupný celoročně. V následné diskusi se ukázalo, že zde v zásadě existuje shoda mezi záměrem města i přáním většiny účastníků, aby zde vznikl dobře dostupný, nekomerční, přírodní areál s možností koupání a zázemí pro sport a rekreaci. Důraz je kladen na slova jako přírodní, klidný, odpočinek, takže by zde určitě v budoucnu neměla znít např. reprodukovaná hudba a celé místo by si mělo uchovat svůj přírodní ráz.

A co si účastnící setkání přáli, že by v areálu v budoucnu nemělo chybět? Stojany na kola, hřiště pro volejbal, saunu, Kneippův vodní chodník, sprchy, sociální zázemí, cvičební prvky a hřiště pro děti. Pokud to bude možné, bude zde umístěn i solární dohřev vody, který se používá i na jiných koupalištích. Jan Korytář, náměstek primátora, který se setkání zúčastnil, dodává. „Setkání mělo smysl, objevily se zde jak nové podněty, tak i některé dobré připomínky, které povedou k úpravám našeho aktuálního záměru. Na podzim chceme představit finální projekt úprav celého areálu k posledním připomínkám, abychom ho mohli připravit na příští sezonu již kompletně vybavený a otevřít ho pro veřejnost. I když nikdy nelze vyhovět všem, měl jsem pocit, že většina účastníků odcházela s pocitem, že jsme pozorně naslouchali všem názorům a že toto setkání nebylo zbytečné.“

Plánovaná rekonstrukce bazénové vany by měla stát zhruba 4,5 mil. Kč, částku na další okolní úpravy a vybavení bude znát město na podzim. Areál by měl být v budoucnu nízkonákladový, na jeho údržbě se budou podílet jak pracovníci Komunitních prací Liberec, tak budoucí uživatelé, kterým by mohl být třeba oddíl běžeckého lyžování, který zde má již v současné době zázemí.

Nastavení cookies